Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 35
«  Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. PANIE, spieraj się z tymi, którzy się ze mną spierają; walcz przeciwko tym, którzy mnie zwalczają. [2] »Chwyć puklerz i tarczę, a powstań mi ku pomocy. [3] »Dobądź dzidy i toporu przeciwko prześladowcom moim. Mów do duszy mojej: Jestem wybawieniem twojem! [4] »Niech będą zawstydzeni i pohańbieni ci, którzy czyhają na życie moje; niech będą zmuszeni do ucieczki i zawstydzeni ci, którzy knują zło przeciwko mnie. [5] »Niech będą jak plewy przed wiatrem, i anioł Pański niechaj ich rozpędzi. [6] »Niechaj będzie droga ich ciemna i śliska, i anioł Pański niech ich prześladuje. [7] »Albowiem bez przyczyny zastawili na mnie potajemnie sieć swoją i bez przyczyny dół wykopali duszy mojej. [8] »Niech przyjdzie na niego niespodzianie zguba, a sieć, którą zastawił potajemnie, niech ułowi jego samego; na zgubę niechaj tam wpadnie. [9] »Ale dusza moja weselić się będzie w Panu i radować się w zbawieniu Jego. [10] »Wszystkie kości moje powiedzą: Panie! któż jest równy Tobie? który wybawia nędznego od silniejszego od niego, a nędznego i ubogiego od tego, który go ograbia. [11] »Powstają niesprawiedliwi świadkowie; o czem nie wiem, pytają się mnie. [12] »Oddają mi złem za dobre; osierocona jest dusza moja. [13] »Ja zaś, gdy oni chorowali, odziałem się w wór; umartwiałem postem duszę moją, a modliłem się ze schyloną głową. [14] »Chodziłem, jak gdyby był mi on przyjacielem i bratem; byłem przybity jak ten, kto jest w żałobie po matce swojej. [15] »Lecz oni radowali się z upadku mego i zbierali się; zbierali się przeciwko mnie lżyciele i tacy, których nie znałem; bluźnili a nie przestawali. [16] »Podobnie jak niegodziwe pasożyty szydzą i zgrzytają zębami nade mną: [17] »Panie, jak długo na to patrzeć będziesz? Uwolnij duszę moją od ryku ich, od lwiąt jedynaczkę moją! [18] »Będę Cię uwielbiał w zgromadzeniu wielkiem, między licznym ludem będę Cię chwalił. [19] »Nie dozwól, by się nade mną radowali, którzy bez powodu mi są wrogami i nie mrugali oczyma, którzy mnie bez przyczyny nienawidzą! [20] »Albowiem nie mówią o pokoju, lecz zmyślają oszczerstwa na spokojnych w kraju. [21] »Rozdziawiają szeroko gębę przeciwko mnie, mówiąc: "Ha, ha, ha, ha! oko nasze to widziało!" [22] »Tyś widział to, Panie; nie milczże! Panie, nie bądź dalekim ode mnie! [23] »Obudźże się i zbudź się, Boże mój i Panie dla prawa mego i dla sprawy mojej: [24] »Wywiedź prawo moje według sprawiedliwości Twojej, Panie, Boże mój, aby się nie radowali nade mną, [25] »Nie dozwól im mówić w sercach swoich: "Ha, ha, tegośmy chcieli". Nie dozwól im mówić: "Pożarliśmy go". [26] »Niech będą pohańbieni i zawstydzeni wszyscy, którzy radują się z mego nieszczęścia; niech będą odziani wstydem i hańbą, którzy się wynoszą nade mnie. [27] »Niech wykrzykują i radują się wszyscy, którzy mają upodobanie w sprawiedliwości mojej, a dozwól im mówić ustawicznie: Niech będzie wywyższony Pan, który ma upodobanie w pomyślności sługi swego. [28] »I język mój będzie mówił o sprawiedliwości Twojej i o chwale Twojej zawsze. 
«  Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35 Księga Psalmów 36  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl