Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 48
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(48:1) PIEŚŃ psalmu synów Koracha. (48:2) Wielki jest Pan i bardzo chwalebny w mieście Boga naszego, na górze świętej Swojej. [2] »(48:3) Pięknie wznosi się góra Syjon, radość całej ziemi; po stronie północnej, miasto wielkiego Króla. [3] »(48:4) Bóg znany jest w jego pałacach jako zamek warowny. [4] »(48:5) Bo oto królowie zgromadzili się i przyszli społem. [5] »(48:6) Zdumieli się, gdy to ujrzeli; zatrwożyli się i uciekali przestraszeni. [6] »(48:7) Drżenie ich tam opadło, strach jako niewiastę rodzącą. [7] »(48:8) Wiatrem wschodnim zdruzgotałeś okręty z Tarsu. [8] »(48:9) Jak słyszeliśmy, tak ujrzeliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście Boga naszego. Bóg je utwierdzi aż na wieki. Sela. [9] »(48:10) Wspominamy, Boże, dobroć Twoją wewnątrz Twojej świątyni. [10] »(48:11) Boże, jak imię Twe, tak i chwała Twoją sięga aż do krańców ziemi; sprawiedliwością napełniona jest prawica Twoja. [11] »(48:12) Niech się raduje góra Syjon; córki Judzkie weselą się dla sądów Twoich. [12] »(48:13) Obejdźcie Syjon i okrążcie go; policzcie wieże jego; [13] »(48:14) Oglądajcie pilnie jego wały, przechodźcie pałace jego, abyście to opowiedzieli przyszłemu pokoleniu, [14] »(48:15) Że Bóg ten jest Bogiem naszym na wieki wieczne! Prowadzić nas będzie aż do śmierci. 
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl