Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 49
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(49:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Synów Koracha. Psalm. (49:2) Słuchajcie tego wy, wszystkie ludy; zważcie to, wszyscy mieszkańcy ziemi, [2] »(49:3) Tak synowie ludu, jak i synowie panów, wszyscy wspólnie, bogaci i biedni! [3] »(49:4) Usta moje mają mówić mądrość, a rozmyślanie serca mego ma być rozsądne. [4] »(49:5) Skłonię ucho moje do przypowieści, a wyłożę przy lutni zagadkę swoją. [5] »(49:6) Czemuż się mam bać w dni złe, gdy mnie otacza nieprawość prześladowców moich? [6] »(49:7) Którzy ufają dobytkowi swemu i chlubią się ze swoich wielkich bogactw, [7] »(49:8) A przecież nie może nikt odkupić brata swego, ani też dać Bogu okupu za niego, [8] »(49:9) (Gdyż niedostępna jest cena okupu za życie ich, i musi zaniechać tego na wieki). [9] »(49:10) Aby żył na wieki i nie zobaczył grobu. [10] »(49:11) Albowiem widzi, że i mądrzy umierają, głupcy i szaleńcy pospołu giną, a zostawiają innym dobytek swój. [11] »(49:12) Myśl ich jest, że domy ich są wieczne, a mieszkania ich trwają od pokolenia do pokolenia; nazywają dobra od imion swoich. [12] »(49:13) Lecz człowiek niedługo pozostaje w poważaniu swojem; podobny jest do trzody, która będzie wytracona. [13] »(49:14) Taki jest los tych, którzy są pełni ufności, i tych, którzy idąc za nimi, upodobanie mają w mowach ich. Sela. [14] »(49:15) Jak owce leżą oni w otchłani, śmierć pasie ich, a z poranku szczerzy panować będą nad nimi; postawa ich będzie strawiona przez otchłań i nie ma więcej miejsca zamieszkania. [15] »(49:16) Ale Bóg ocali duszę moją z przemocy otchłani; ponieważ On mnie przyjmie. Sela. [16] »(49:17) Nie bój się, gdy się kto zbogaci, gdy wspaniałość domu jego się rozmnoży. [17] »(49:18) Bo umierając, nie weźmie tego wszystkiego z sobą, ani wspaniałość jego nie pójdzie za nim. [18] »(49:19) Choć duszę swą mianuje szczęśliwą za życia swego, i choć go chwalą, że sam sobie dogadza: [19] »(49:20) Jednak zejdzie do pokolenia ojców swoich, którzy nigdy nie ujrzą światła. [20] »(49:21) Człowiek w poważaniu lecz bez rozsądku podobny jest do trzody, która będzie wytracona. 
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl