Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 52
«  Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(52:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Pouczenie Dawida. (52:2) Gdy przyszedł Doeg, Edomczyk, i oznajmił Saulowi, mówiąc: Dawid przyszedł do domu Abimelecha. (52:3) Dlaczego się chlubisz złem, mocarzu? Dobroć Boża trwa zawsze! [2] »(52:4) Zgubę obmyśla język twój, jak naostrzony nóż, ty obłudniku. [3] »(52:5) Miłujesz zło bardziej niż dobro, mówisz chętniej kłamstwo niż sprawiedliwość. Sela. [4] »(52:6) Lubisz wszystkie zgubne mowy, języku obłudny, [5] »(52:7) Dlatego cię też Bóg zniszczy na zawsze; uchwyci cię i wyrwie z namiotu i wykorzeni cię z krainy żyjących. Sela. [6] »(52:8) Ujrzą to sprawiedliwi i będą się bali, i będą się z niego naśmiewali: [7] »(52:9) "Oto człowiek, który nie uczynił Boga obroną swoją, ale ufał wielkiemu bogactwu swemu i stał się silny, czyniąc szkodę". [8] »(52:10) Ale ja jestem jako zieleniejące się drzewo oliwne w domu Bożym; pokładam nadzieję w dobroci Bożej na zawsze i na wieki. [9] »(52:11) Wiecznie będę Cię uwielbiał za to, coś uczynił; a imienia Twego będę ufnie wyczekiwał, gdyż jest dobre przed świętymi Twymi. 
«  Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl