Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 93
«  Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PAN rządzi, przyodział się w dostojeństwo; przyodział się Pan, przepasany jest mocą; utwierdzony jest okrąg ziemi i nie zachwieje się. [2] »Tron Twój utwierdzony jest od czasów odwiecznych; Tyś jest od wieczności! [3] »Rzeki wzniosły, Panie, rzeki wzniosły szum swój, rzeki podniosły swe nawałnice. [4] »Potężniejszy niż szum wielkich wód, potężniejszy niż bałwany morskie jest Pan na wysokości! [5] »Świadectwa Twoje są bardzo pewne; świętość jest ozdobą domu Twego, Panie, na wszystkie czasy. 
«  Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl