Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 95
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »PÓJDŹCIEŻ, wykrzykujmy radośnie Panu, okrzykujmy opokę zbawienia naszego. [2] »Przystąpmy z dziękczynieniem przed oblicze Jego, i wysławiajmy Go psalmami! [3] »Albowiem Pan jest Bogiem wielkim i królem wielkim nad wszystkimi bogami. [4] »W ręku Jego są głębokości ziemi, i wysokości gór do Niego należą; [5] »Jego jest morze, bo je stworzył, a ręce Jego ukształtowały ziemię. [6] »Pójdźcież, módlmy się i upadajmy, klękajmy przed Panem, Stworzycielem naszym! [7] »Bo On jest Bogiem naszym, a myśmy ludem pastwiska Jego i stadem Jego rąk. O gdybyście dziś usłuchali głosu Jego: [8] »"Nie zatwardzajcież serca waszego, jak w Merybie, jak dnia kuszenia w pustyni; [9] »Kiedy Mię kusili ojcowie wasi; doświadczali Mnie, mimo, że oglądali czyny Moje! [10] »Czterdzieści lat pokolenie to budziło we Mnie obrzydzenie, i rzekłem: Są ludem, którego serce błądzi, i oni dróg Moich nie poznali; [11] »Tak, że przysiągłem w gniewie Moim: nie wejdą do spokoju Mego!" 
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl