Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 Księga Kronik » Rozdział 8
«  1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Beniamin spłodził Belę, swego pierworodnego, Aszbela – drugiego, Achracha – trzeciego; [2] »Nocha – czwartego, Rafa – piątego. [3] »Synami Beli byli: Addar, Gera, Abihud; [4] »Abiszua, Naaman, Achoach; [5] »Gera, Szefufan i Huram. [6] »Oto synowie Ehuda – byli oni naczelnikami rodów mieszkających w Geba i zostali przesiedleni do Manachat; [7] »Byli to: Naaman, Achiasz i Gera. On ich przesiedlił i potem spłodził Uzzę i Ahiuda. [8] »A Sacharaim spłodził dzieci w krainie Moabu po odprawieniu swoich żon Chuszimy i Baary. [9] »Spłodził więc ze swojej żony Chodeszy Jobaba, Sibię, Meszę, Malkoma; [10] »Jeusa, Sakiasza i Mirmę. Ci byli jego synami, naczelnikami rodów. [11] »Z Chuszimy spłodził Abituba i Elpaala. [12] »Synowie Elpaala: Eber, Miszam i Szemed, który zbudował Ono i Lod oraz należące do niego miejscowości; [13] »A także Beria i Szema, którzy byli naczelnikami rodów mieszkających w Ajjalonie. To oni wypędzili mieszkańców Gat. [14] »A Achio, Szaszak, Jeremot; [15] »Zebadiasz, Arad, Eder; [16] »Mikael, Jiszpa i Jocha – byli to  synowie Berii. [17] »A Zebadiasz, Meszullam, Chiszki, Cheber; [18] »Jiszmeraj, Jiszlia i Jobab – byli synami Elpaala. [19] »A Jakim, Zikri, Zabdi; [20] »Elioenaj, Silletaj, Eliel; [21] »Adajasz, Berajasz, Szimrat – to synowie Szimejego. [22] »A Jiszpan, Eber, Eliel; [23] »Abdon, Zikri, Chanan; [24] »Chananiasz, Elam i Antotiasz; [25] »Jifdejasz i Penuel – to synowie Szaszaka. [26] »A Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz; [27] »Jaareszjasz, Eliasz i Zikri – to synowie Jerochama. [28] »Ci byli naczelnikami rodów, przywódcami według swoich rodowodów, a zamieszkali w Jerozolimie. [29] »W Gibeonie mieszkał ojciec Gibeona, a jego żona miała na imię Maaka. [30] »Jego pierworodnym synem był Abdon, a następni to: Sur, Kisz, Baal, Nadab; [31] »Gedor, Achio i Zakir. [32] »Miklot spłodził Szimeę. Oni także mieszkali ze swoimi braćmi w Jerozolimie, naprzeciw swoich braci. [33] »Ner spłodził Kisza, a Kisz spłodził Saula, Saul zaś spłodził Jonatana, Malkiszuę, Abinadaba i Eszbaala. [34] »Synem Jonatana był Meribbaal, Meribbaal zaś spłodził Micheasza. [35] »Synowie Micheasza: Piton, Melek, Tarea i Achaz. [36] »Achaz spłodził Jehoaddę, a Jehoadda spłodził Alemeta, Azmaweta i Zimriego, a Zimri spłodził Mosę; [37] »Mosa spłodził Bineę, jego synem był Rafa, jego synem był Eleasa, jego synem był Asel. [38] »Asel miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bokru, Izmael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Ci wszyscy byli synami Asela. [39] »Synowie jego brata Eszeka: Ulam, jego pierworodny, Jeusz – drugi, Elifelet – trzeci; [40] »Synowie Ulama byli dzielnymi wojownikami, sprawnymi łucznikami, a mieli wielu synów i wnuków, razem – stu pięćdziesięciu. Ci wszyscy pochodzili z synów Beniamina. 
«  1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.