Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Hioba » Rozdział 24
«  Księga Hioba 23 Księga Hioba 24 Księga Hioba 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Czemu, skoro od Wszechmocnego nie są zakryte czasy, ci, którzy go znają, nie widzą jego dni? [2] »Niektórzy przesuwają granice, zabierają trzody i pasą je. [3] »Osła sierot pędzą i wołu wdowy biorą w zastaw. [4] »Spychają z drogi ubogich, biedni ziemi muszą się kryć razem. [5] »Oto jak dzikie osły na pustyni wychodzą oni do swojej pracy, wstając rano na łup. Pustynia wydaje chleb dla nich oraz ich dzieci. [6] »Na polu żną zboże i zbierają grona w winnicy niegodziwych. [7] »Nagich zmuszają nocować bez ubrania, tak że nie mają czym się nakryć w czasie chłodów; [8] »Przemoczeni ulewą górską, bez schronienia przytulają się do skały. [9] »Odrywają od piersi sieroty, od ubogiego biorą zastaw. [10] »Nagiego zmuszają do chodzenia bez ubrania, a głodnym zabierają snopy. [11] »A ci, którzy pośród ich murów wyciskają oliwę i tłoczą w prasach, są spragnieni. [12] »Ludzie w mieście wzdychają, dusze śmiertelnie rannych wołają, a Bóg im w tym nie przeszkadza. [13] »To są ci, którzy się sprzeciwiają światłości, nie znają jej dróg ani nie trwają na jej ścieżkach. [14] »Morderca wstaje przed świtem i zabija ubogiego i potrzebującego, a w nocy jest jak złodziej. [15] »Oko cudzołożnika czeka na zmierzch, mówiąc: Nikt mnie nie zobaczy, i zakrywa on swoje oblicze. [16] »W ciemności podkopują domy, które sobie za dnia oznaczyli, nie znają światła. [17] »Dla nich bowiem poranek jest jak cień śmierci. Jeśli ktoś ich rozpozna, ogarnia ich strach cienia śmierci. [18] »Lekko unoszą się na wodach, przeklęty jest ich dział na ziemi, nie patrzą na drogę do winnic. [19] »Jak susza i upał trawią wody śniegu, tak grób trawi grzeszników. [20] »Zapomni o nim łono jego matki, a robak będzie się nim karmić jak słodycz; nikt go więcej nie wspomni, a nieprawość zostanie połamana jak drzewo. [21] »Dręczy niepłodną, która nie rodziła, a wdowie nie czyni dobra. [22] »Pociąga też mocarzy swoją siłą; gdy powstaje, nikt nie jest pewien swego życia. [23] »Dano mu, że może oprzeć się bezpiecznie; jego oczy jednak patrzą na ich drogi. [24] »Na chwilę zostali wywyższeni, ale już ich nie ma; zostali poniżeni i ściśnieni jak wszyscy inni, a jak wierzch kłosa zostaną wycięci. [25] »A jeśli tak nie jest, kto mi udowodni kłamstwo i obróci wniwecz moje słowa? 
«  Księga Hioba 23 Księga Hioba 24 Księga Hioba 25  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.