Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Psalmów » Rozdział 136
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wysławiajcie PANA, bo jest dobry; bo na wieki jego miłosierdzie. [2] »Wysławiajcie Boga bogów, bo na wieki jego miłosierdzie. [3] »Wysławiajcie Pana panów, bo na wieki jego miłosierdzie; [4] »Tego, który sam czyni wielkie cuda, bo na wieki jego miłosierdzie. [5] »Tego, który w mądrości uczynił niebiosa, bo na wieki jego miłosierdzie; [6] »Tego, który rozpostarł ziemię nad wodami, bo na wieki jego miłosierdzie; [7] »Tego, który uczynił wielkie światła, bo na wieki jego miłosierdzie; [8] »Słońce, aby panowało we dnie, bo na wieki jego miłosierdzie; [9] »Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, bo na wieki jego miłosierdzie. [10] »Tego, który poraził Egipt w jego pierworodnych, bo na wieki jego miłosierdzie. [11] »Tego, który wyprowadził spośród niego Izraela, bo na wieki jego miłosierdzie; [12] »Mocną ręką i wyciągniętym ramieniem, bo na wieki jego miłosierdzie. [13] »Tego, który rozdzielił Morze Czerwone na części, bo na wieki jego miłosierdzie; [14] »I przeprowadził środkiem Izraela, bo na wieki jego miłosierdzie. [15] »I wrzucił faraona z jego wojskiem w Morze Czerwone, bo na wieki jego miłosierdzie. [16] »Tego, który prowadził swój lud przez pustynię, bo na wieki jego miłosierdzie. [17] »Tego, który pobił wielkich królów, bo na wieki jego miłosierdzie; [18] »I zgładził potężnych królów, bo na wieki jego miłosierdzie; [19] »Sychona, króla Amorytów, bo na wieki jego miłosierdzie; [20] »I Oga, króla Baszanu, bo na wieki jego miłosierdzie. [21] »I dał ich ziemię w dziedzictwo, bo na wieki jego miłosierdzie; [22] »W dziedzictwo Izraelowi, swemu słudze, bo na wieki jego miłosierdzie. [23] »Tego, który w naszym poniżeniu pamiętał o nas, bo na wieki jego miłosierdzie. [24] »I wybawił nas od naszych nieprzyjaciół, bo na wieki jego miłosierdzie. [25] »Tego, który daje pokarm wszelkiemu ciału, bo na wieki jego miłosierdzie. [26] »Wysławiajcie Boga niebios, bo na wieki jego miłosierdzie. 
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.