Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 14
«  Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14 Księga Przysłów 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mądra kobieta buduje swój dom, a głupia burzy go własnymi rękami. [2] »Kto postępuje w sposób prawy, boi się PANA, a przewrotny na swoich drogach gardzi nim. [3] »W ustach głupiego jest rózga pychy, a mądrych strzegą ich wargi. [4] »Gdzie nie ma wołów, żłób jest pusty, lecz dzięki sile wołów mnoży się obfitość zboża. [5] »Wierny świadek nie kłamie, a fałszywy świadek mówi kłamstwa. [6] »Szyderca szuka mądrości, a nie znajduje, lecz rozumnemu wiedza przychodzi łatwo. [7] »Odsuń się od głupiego, gdyż nie znajdziesz u niego warg rozumnych. [8] »Mądrość roztropnego to poznanie swojej drogi, a głupotą głupich jest oszustwo. [9] »Głupcy szydzą z grzechu, a u prawych jest przychylność. [10] »Serce zna własną gorycz, a obcy nie wtrąca się w jego radość. [11] »Dom niegodziwych będzie zgładzony, a mieszkanie prawych zakwitnie. [12] »Jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz końcem jej jest droga do śmierci. [13] »Nawet w śmiechu serce boleje, a końcem takiej wesołości jest smutek. [14] »Serce odstępcy nasyci się jego drogami, a dobry człowiek – swoimi. [15] »Prosty wierzy każdemu słowu, a roztropny zważa na swoje kroki. [16] »Mądry boi się i odwraca się od zła, ale głupi w swym szaleństwie jest pewny siebie. [17] »Człowiek porywczy popełnia głupstwa, a podstępny jest znienawidzony. [18] »Prości ludzie dziedziczą głupotę, a roztropni są koronowani wiedzą. [19] »Źli kłaniają się przed dobrymi, a niegodziwi u bram sprawiedliwego. [20] »Ubogi jest znienawidzony nawet przez swego bliźniego, a bogaty ma wielu przyjaciół. [21] »Kto gardzi swym bliźnim, ten grzeszy, a kto lituje się nad ubogimi, jest błogosławiony. [22] »Czyż nie błądzą ci, którzy obmyślają zło? Ale miłosierdzie i prawda są z tymi, którzy obmyślają dobro. [23] »Każda praca przynosi pożytek, a puste słowa prowadzą do nędzy. [24] »Koroną mądrych jest ich bogactwo, ale głupota głupich pozostaje głupotą. [25] »Prawdomówny świadek ocala dusze, a fałszywy mówi kłamstwa. [26] »W bojaźni PANA jest mocne zaufanie, a jego synowie będą mieć ucieczkę. [27] »Bojaźń PANA jest źródłem życia, by uniknąć sideł śmierci. [28] »Liczny lud to chwała króla, a brak ludu to zguba władcy. [29] »Nieskory do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy wywyższa głupotę. [30] »Zdrowe serce jest życiem ciała, a zazdrość jest zgnilizną kości. [31] »Kto gnębi ubogiego, uwłacza jego Stwórcy, a czci go ten, kto lituje się nad ubogim. [32] »Niegodziwy zostaje wygnany z powodu swojego zła, a sprawiedliwy ma nadzieję nawet czasie swojej śmierci. [33] »Mądrość spoczywa w sercu rozumnego, a co jest w sercu głupich, wychodzi na jaw. [34] »Sprawiedliwość wywyższa naród, a grzech jest hańbą narodów. [35] »Król jest przychylny dla roztropnego sługi, lecz gniewa się na tego, który przynosi hańbę. 
«  Księga Przysłów 13 Księga Przysłów 14 Księga Przysłów 15  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.