Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » Księga Przysłów » Rozdział 15
«  Księga Przysłów 14 Księga Przysłów 15 Księga Przysłów 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość, a przykre słowa wzniecają gniew. [2] »Język mądrych zdobi wiedzę, ale usta głupich tryskają głupotą. [3] »Oczy PANA są na każdym miejscu, upatrują złych i dobrych. [4] »Zdrowy język jest drzewem życia, a jego przewrotność jest zniszczeniem dla ducha. [5] »Głupi gardzi pouczeniem swego ojca, a kto przyjmuje upomnienia, jest roztropny. [6] »W domu sprawiedliwego jest wielki dostatek, a w dochodach niegodziwego jest zamieszanie. [7] »Wargi mądrych szerzą wiedzę, a serce głupich nie. [8] »Ofiara niegodziwych budzi odrazę w PANU, a modlitwa prawych mu się podoba. [9] »Droga niegodziwego wzbudza odrazę w PANU, a miłuje on tego, kto podąża za sprawiedliwością. [10] »Sroga kara należy się temu, kto zbacza z drogi, a kto nienawidzi upomnień, umrze. [11] »Piekło i zatracenie przed PANEM; o ileż bardziej serca synów ludzkich. [12] »Szyderca nie miłuje tego, który go strofuje, ani nie pójdzie do mądrych. [13] »Radosne serce rozwesela twarz, ale gdy smutek w sercu, duch jest przygnębiony. [14] »Serce rozumne szuka wiedzy, a usta głupich karmią się głupotą. [15] »Wszystkie dni strapionego złe, ale kto jest wesołego serca, ma nieustanną ucztę. [16] »Lepiej mieć mało z bojaźnią PANA niż wielki skarb z kłopotem. [17] »Lepsza jest potrawa z jarzyn, gdzie miłość, niż tuczny wół, gdzie panuje nienawiść. [18] »Człowiek gniewny wszczyna kłótnie, a nieskory do gniewu łagodzi spory. [19] »Droga leniwego jest jak płot cierniowy, a ścieżka prawych jest wyrównana. [20] »Mądry syn jest radością ojca, a człowiek głupi gardzi własną matką. [21] »Głupota jest radością dla nierozumnego, a człowiek roztropny postępuje uczciwie. [22] »Gdzie nie ma rady, nie udają się zamysły; powiodą się zaś przy mnóstwie doradców. [23] »Człowiek cieszy się z odpowiedzi swoich ust, a słowo powiedziane we właściwym czasie jakże jest dobre! [24] »Droga życia dla mądrego jest w górze, aby uniknął głębokiego piekła. [25] »PAN zniszczy dom pysznych, a utwierdzi granicę wdowy. [26] »Myśli złego budzą odrazę w PANU, a słowa czystych przyjemne. [27] »Kto jest chciwy zysku, ściąga kłopoty na własny dom, a kto nienawidzi darów, będzie żył. [28] »Serce sprawiedliwego rozmyśla nad odpowiedzią, a usta niegodziwych tryskają złymi rzeczami. [29] »PAN jest daleko od niegodziwych, ale wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych. [30] »Światło oczu rozwesela serce, a dobra wieść tuczy kości. [31] »Ucho, które słucha upomnienia życia, będzie mieszkać pośród mądrych. [32] »Kto odrzuca karność, gardzi własną duszą, a kto przyjmuje upomnienie, nabiera rozumu. [33] »Bojaźń PANA jest pouczeniem w mądrości, a pokora poprzedza chwałę. 
«  Księga Przysłów 14 Księga Przysłów 15 Księga Przysłów 16  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.