Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 List do Koryntian » Rozdział 11
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądźcie moimi naśladowcami, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. [2] »A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i zachowujecie nauki tak, jak je wam przekazałem. [3] »Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. [4] »Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. [5] »I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę. Bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. [6] »Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hańbiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. [7] »Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. [8] »Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. [9] »Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. [10] »Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy, ze względu na aniołów. [11] »A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. [12] »Jak bowiem kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. [13] »Osądźcie sami: Czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? [14] »Czyż sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? [15] »Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. [16] »A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże. [17] »Mówiąc to, nie chwalę was, że się zbieracie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. [18] »Najpierw bowiem słyszę, że gdy się zbieracie jako kościół, są wśród was podziały, i po części temu wierzę. [19] »Bo muszą być między wami herezje, aby się okazało, którzy są wypróbowani wśród was. [20] »Gdy więc się zbieracie, nie jest to spożywanie wieczerzy Pańskiej. [21] »Każdy bowiem najpierw je własną wieczerzę i jeden jest głodny, a drugi pijany. [22] »Czyż nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy gardzicie kościołem Bożym i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Za to was nie chwalę. [23] »Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb; [24] »A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. [25] »Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. [26] »Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. [27] »Dlatego też kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. [28] »Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha. [29] »Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego. [30] »Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. [31] »Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. [32] »Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. [33] »Tak więc, moi bracia, gdy się zbieracie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. [34] »A jeśli ktoś jest głodny, niech zje w domu, żebyście się nie zbierali ku sądowi. Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę. 
«  1 List do Koryntian 10 1 List do Koryntian 11 1 List do Koryntian 12  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.