Teksty » Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza - liter. » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 37
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie Besalel zbudował skrzynię z drewna akacji, dwa i pół łokcia długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką. [2] »Pokrył ją szczerym złotem, od wewnątrz i z zewnątrz, i zrobił na niej dookoła złotą ramę. [3] »Odlał też cztery złote pierścienie na cztery jej boki: dwa pierścienie na jedną stronę i dwa pierścienie na drugą stronę. [4] »Potem zrobił drążki z drewna akacji i pokrył je złotem. [5] »Drążki te włożył do pierścieni umieszczonych na bokach skrzyni, aby na nich można było ją nosić. [6] »Następnie zrobił pokrywę przebłagania. Wykonano ją ze szczerego złota, a mierzyła dwa i pół łokcia długości i półtora łokcia szerokości. [7] »Na obu brzegach pokrywy przebłagania umieścił dwa cheruby wykonane z kutego złota. [8] »Jednego cheruba umieścił przy brzegu z jednej strony, a drugiego przy brzegu z drugiej strony. Cheruby z pokrywą przebłagania stanowiły całość. [9] »Cheruby miały skrzydła rozpostarte ku górze. Okrywały nimi pokrywę przebłagania. Przodem zwrócone były ku sobie, ich twarze natomiast kierowały się ku pokrywie przebłagania. [10] »Potem [Besalel] wykonał stół z drewna akacji. Mierzył on dwa łokcie długości, łokieć szerokości i półtora łokcia wysokości. [11] »Pokryto go szczerym złotem i obwiedziono złotą ramą. [12] »Umieścił też na nim wokoło listwę szerokości dłoni, a na tej listwie również zrobił złotą ramę. [13] »Dla stołu również zrobił cztery złote pierścienie. Przytwierdził je do czterech jego nóg, do kantów. [14] »Przymocowane one były tuż przy listwie, jako gniazda dla drążków do noszenia stołu. [15] »Same drążki wykonano z drewna akacji i pokryto złotem. Służyły one do noszenia stołu. [16] »Potrzebne przy stole misy, czasze, dzbany i kielichy do składania ofiar z płynów wykonano ze szczerego złota. [17] »Następnie zrobił świecznik. Wykuto go ze szczerego złota. W ten sposób wykonano podstawę świecznika, trzon, kielichy, pąki i kwiaty. [18] »Z boków jego trzonu wychodziło sześć ramion: trzy ramiona świecznika z jednej strony i trzy ramiona z drugiej. [19] »Na każdym z sześciu ramion wychodzących z trzonu świecznika znajdowały się trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowca wraz z pąkiem i kwiatem. [20] »A na samym trzonie świecznika były cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowca wraz z pąkami i kwiatami. [21] »Pod każdą parą ramion wychodzących z trzonu umieszczony był pąk. Tak było w przypadku wszystkich sześciu ramion. [22] »Pąki i ramiona wychodziły z trzonu. Całość wykuto z jednej bryły szczerego złota. [23] »Siedem lamp świecznika, jego szczypce i popielniczki, wszystko to wykonano ze szczerego złota. [24] »Świecznik i wszystkie jego przybory wykonano z talentu szczerego złota. [25] »Następnie [Besalel] zbudował ołtarz kadzidlany. Wykonano go z drewna akacji. Mierzył on łokieć długości i łokieć szerokości - w planie był zatem kwadratem - a jego wysokość wynosiła dwa łokcie. Rogi ołtarza stanowiły z nim jedną całość. [26] »Ołtarz pokryto szczerym złotem - jego wierzch, ściany i rogi - a dookoła obwiedziono go złotą ramą. [27] »Poniżej tej ramy znajdowały się dwa złote pierścienie - z obu stron, na przeciwległych bokach. Służyły one jako gniazda dla drążków do przenoszenia ołtarza. [28] »Drążki te także zrobiono z drewna akacji i pokryto złotem. [29] »Zgodnie ze sztuką aptekarską Besalel sporządził również święty olej do namaszczania oraz czyste, wonne kadzidło. 
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »


 Źródło tekstu: Stare i Nowe Przymierze dla programu E-SwordOpis prezentowanego tekstu: Biblia, to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza [przekład literacki]. Przekład z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego. Wydanie 1. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2016. Tekst publikowany za zgodą Wydawcy (zgoda z dnia 20.12.2017 r.).