Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Ewangelia Mateusza » Rozdział 2
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Gdy się tedy narodził Jezus w Betlejem Judzkim, za dni króla Heroda, oto przybyli Mędrcy ze Wschodu do Jerozolimy [2] »mówiąc: Gdzie jest on król żydowski, który się narodził? Albowiem ujrzeliśmy gwiazdę jego na wschodzie i przybyliśmy pokłonić się jemu. [3] »A usłyszawszy to król Herod, zatrwożył się i cała Jerozolima z nim. [4] »I zebrawszy wszystkich przedniejszych kapłanów i nauczycieli ludu, dowiadywał się od nich, gdzie się miał Chrystus narodzić. [5] »A oni mu rzekli: W Betlejem Judzkim; bo tak jest napisane przez Proroka: [6] »I ty, Betlejem, ziemio judzka, żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książętami judzkimi, albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który by rządził ludem moim izraelskim. [7] »Wtedy Herod wezwawszy potajemnie Mędrców dokładnie dowiedział się od nich o czasie gwiazdy, która się im ukazała. [8] »A odsyłając ich do Betlejem, rzekł: Idźcie, a wywiadujcie się pilnie o dzieciątku, a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, abym i ja, przybywszy, pokłonił się jemu. [9] »Oni tedy po wysłuchaniu króla ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą byli widzieli na wschodzie, wyprzedzała ich, aż zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. [10] »A ujrzawszy gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką. [11] »I wszedłszy w dom, znaleźli dziecię z Maryją, matką jego, i upadłszy pokłonili się jemu. A otworzywszy skarby swe ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. [12] »A otrzymawszy odpowiedź we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do krainy swojej. [13] »Gdy się oni oddalili, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: Wstań, a weźmij dziecię i matkę jego i uchodź do Egiptu. A pozostań tam, aż ci oznajmię. Albowiem stanie się, że Herod szukać będzie dziecięcia, aby je zgładzić. [14] »A on powstał, wziął dziecię i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu. [15] »I pozostał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedziane jest od Pana przez Proroka mówiącego: Z Egiptu wezwałem syna mojego. [16] »Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, rozgniewał się bardzo i posławszy pozabijał wszystkie dzieci, które, były w Betlejem i we wszystkich granicach jego, w wieku od dwóch lat i niżej według czasu, o który się był wypytywał Mędrców. [17] »Wówczas wypełniło się, co jest powiedziane przez Jeremiasza Proroka, mówiącego: [18] »Głos usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki: Rachel płacząca synów swoich, a nie chciała się dać pocieszyć, że ich nie masz. [19] »Gdy Herod umarł, oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie [20] »mówiąc: Wstań, weźmij dziecię i matkę jego, a idź do ziemi izraelskiej, pomarli bowiem ci, co na życie dziecięcia czyhali. [21] »A on powstawszy wziął dziecię i matkę jego i przyszedł do ziemi izraelskiej. [22] »Posłyszawszy zaś, że Archelaus panował w Judei po Herodzie, bał się tam iść. A napomniany we śnie, poszedł w strony galilejskie. [23] »I przyszedłszy zamieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło, co jest powiedziane przez proroków, że Nazareńczykiem będzie nazwany. 
«  Ewangelia Mateusza 1 Ewangelia Mateusza 2 Ewangelia Mateusza 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl