Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Dzieje Apostolskie » Rozdział 3
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej. [2] »I wnoszono pewnego człowieka chromego od urodzenia: umieszczano go codziennie przy bramie świątyni, zwanej „Piękną”, aby prosił o jałmużnę wchodzących do świątyni. [3] »Ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. [4] »A wpatrując się weń Piotr wraz z Janem rzekł: Spojrzyj na nas. [5] »On zaś patrzał na nich, spodziewając się od nich coś otrzymać. [6] »A Piotr rzekł: Nie mam złota i srebra, ale co mam, to ci daję: w imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, wstań a chodź. [7] »I ująwszy go za prawą rękę podniósł go, a natychmiast umocniły się nogi jego i stopy. [8] »I zerwawszy się powstał i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga. [9] »A wszystek lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. [10] »Znali go bowiem, że on to dla jałmużny siedział przy „Pięknej” bramie świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i zachwyt nad tym, co się z nim stało. [11] »A gdy on trzymał się Piotra i Jana, zbiegł się cały lud zdumiony do nich, do krużganka, zwanego Salomonowym. [12] »Co widząc Piotr przemówił do ludu: Mężowie izraelscy! Cóż się temu dziwicie albo czemu się nam przypatrujecie, jak byśmy to własną mocą czy władzą sprawili, że on chodzi? [13] »Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił Syna swego Jezusa, któregoście wy wydali i zaparli się przed Piłatem, choć ten sądził, że należy go uwolnić. [14] »A wy zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście, aby wam ułaskawił mordercę. [15] »Zabiliście tedy dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my świadkami jesteśmy. [16] »I dla wiary w imię jego tego, którego widzicie i znacie, (Bóg) istotnie umocnił, a wiara jego wobec was wszystkich dała mu zdrowie zupełne. [17] »Ale teraz, bracia, wiem, żeście to z nieświadomości uczynili, jako i przełożeni wasi. [18] »Bóg zaś spełnił to, co był zapowiedział przez usta wszystkich Proroków, że Chrystus jego miał cierpieć. [19] »Czyńcie przeto pokutę i nawróćcie się, aby zostały zgładzone grzechy wasze, [20] »aby nadeszły od Pana czasy ochłody. Aby też posłał zapowiedzianego wam Jezusa Chrystusa, [21] »którego niebo przyjąć musi aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, co przepowiedział Bóg od dawna przez usta świętych Proroków swoich. [22] »Przecież Mojżesz powiedział, że: Proroka wam wzbudzi Pan Bóg wasz spośród braci waszych, jako ja jestem. Słuchać go będziecie we wszystkim, co wam powie. [23] »I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego Proroka, wykorzeniony zostanie spośród narodu. [24] »I wszyscy Prorocy, od Samuela i dalej, którzy prorokowali, zapowiadali te dni. [25] »Wyście synami Proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami naszymi mówiąc do Abrahama: I błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. [26] »Wam też przede wszystkim Bóg, wskrzesiwszy Syna swego, posłał go do was, aby wam błogosławił, żeby się każdy nawrócił od nieprawości swojej. 
«  Dzieje Apostolskie 2 Dzieje Apostolskie 3 Dzieje Apostolskie 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl