Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Koryntian » Rozdział 15
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem i którąście przyjęli, i w której trwacie. [2] »Przez nią też i zbawieni będziecie, jeśli ją zachowacie taką, jaką wam głosiłem: chyba żeście na próżno uwierzyli. [3] »Bo naprzód podałem wam, com też otrzymał, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pisma [4] »i że był pogrzebany, i że zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma, [5] »że ukazał się Kefasowi, a potem jedenastu. [6] »Potem widziało go jednocześnie więcej niż pięciuset braci, z których wielu żyje dotychczas, a niektórzy pomarli. [7] »Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim Apostołom. [8] »A w końcu po wszystkich, niby poronionemu płodowi, ukazał się i mnie. [9] »Bom ja jest najmniejszy z Apostołów, niegodny zwać się Apostołem, iżem prześladował Kościół Boży. [10] »A z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, i łaska jego na próżno nie była mi dana, alem więcej od nich wszystkich pracował: wszakże nie ja, jeno łaska Boża ze mną. [11] »Ale czy ja, czy oni: tak głosimy i tak uwierzyliście. [12] »A jeśli głosimy o Chrystusie, że zmartwychwstał, jakże niektórzy z was mogą mówić, że nie masz zmartwychwstania? [13] »Jeśli bowiem nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. [14] »A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest tedy przepowiadanie nasze, daremna jest i wiara wasza. [15] »Okazuje się bowiem, żeśmy fałszywymi świadkami, ponieważ przeciw Bogu świadczyliśmy, że wskrzesił Chrystusa, którego nie wskrzesił, skoro umarli nie powstają z martwych. [16] »Bo jeśli umarli nie powstają, nie powstał też i Chrystus. [17] »A jeśli Chrystus nie powstał, daremna jest wiara wasza, dotąd bowiem jesteście w grzechach waszych. [18] »Tedy i ci, którzy posnęli w Chrystusie, poginęli. [19] »Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, nędzniejsi jesteśmy niż wszyscy ludzie. [20] »A jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny tych, którzy posnęli, [21] »bo jak przez człowieka śmierć, tak też przez człowieka i zmartwychwstanie. [22] »I jako w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. [23] »A każdy w swym porządku: przede wszystkim Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi i uwierzyli w przyjście jego. [24] »Wreszcie koniec: gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelkie panowanie i władzę, i moc. [25] »Bo potrzeba, by on panował, dopóki nie rzuci wszystkich nieprzyjaciół swoich pod stopy swoje. [26] »A ostatnim wrogiem, który zniszczony będzie, jest śmierć: wszystko bowiem rzucił pod stopy jego. A gdy mówi: [27] »Wszystko mu jest poddane, bez wątpienia z wyjątkiem tego, który mu poddał wszystko. [28] »I gdy już wszystko poddane mu będzie, wtedy i Syn podlegać będzie temu, który potęgę swą roztoczył nad wszystkim, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. [29] »Bo inaczej cóż czynią ci, którzy przyjmują chrzest za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie zmartwychwstają? Po cóż za nich chrzest przyjmują? [30] »Po cóż i my każdej chwili wystawiamy się na niebezpieczeństwo? [31] »Codziennie umieram dla tej chwały waszej, bracia, którą mam w Chrystusie Jezusie Panu naszym. [32] »Jeślim ja (według ludzkiego sposobu mówienia) walczył ze zwierzętami w Efezie, na cóż mi się to przyda, jeśli umarli nie zmartwychwstają? Jedzmyż i pijmy, bo jutro pomrzemy. [33] »Nie dajcie się zwodzić: złe rozmowy psują dobre obyczaje. [34] »Ocknijcie się, sprawiedliwi, a nie grzeszcie, bo niektórzy z was nie mają znajomości Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. [35] »Ale powie kto: Jakże zmartwychwstają umarli? Albo w jakim ukażą się ciele? [36] »Niemądry! To, co zasiewasz, nie nabierze życia, zanim naprzód nie umrze. [37] »I to, co zasiewasz, nie jest ciałem, które ma się stać, ale samym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakim innym. [38] »A Bóg mu daje ciało, jako chce: każdemu nasieniu własne ciało. [39] »Nie każde ciało jest tymże samym ciałem, ale inne jest u ludzi, inne u zwierząt, inne u ptaków, a inne u ryb. [40] »Są też ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inna jest jasność niebieskich, a inna ziemskich. [41] »Inna jest jasność słońca, inna księżyca, a jeszcze inna jasność gwiazd. Bo gwiazda od gwiazdy różni się w jasności. [42] »Tak też i ze zmartwychwstaniem ciała. Wsiewa się skazitelne, powstanie nieskazitelne, [43] »wsiewa się w pogardzie, a powstanie w chwale. Wsiewa się w słabości, a powstanie w mocy, [44] »wsiewa się ciało zmysłowe, a powstanie ciało duchowe. Jeśli jest ciało zmysłowe, jest i duchowe, [45] »jako napisane jest: Stał się pierwszy człowiek Adam istotą żyjącą, a Adam ostatni — duchem ożywiającym. [46] »Nie pierwsze jednak jest duchowe, lecz naprzód zmysłowe, a potem dopiero duchowe. [47] »Pierwszy człowiek z ziemi — ziemski jest, a drugi człowiek z nieba — niebieski. [48] »Jaki ziemski, tacy i ziemscy, a jaki niebieski, tacy i niebiescy. [49] »Przeto jakośmy nosili obraz ziemskiego, tak nośmy i obraz niebieskiego. [50] »A to powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego ani też skazitelność nieskazitelności nie osiągnie. [51] »Oto wam powiadam tajemnicę: wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy odmienieni będziemy. [52] »Nagle, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, albowiem zabrzmi trąba i umarli powstaną nieskażeni, a my przemienieni będziemy. [53] »Boć to, co skazitelne, musi przyoblec się w nieskazitelność i to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. [54] »A gdy to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, tedy wypełni się słowo, które jest napisane: Pochłonęło śmierć zwycięstwo. [55] »Gdzież jest zwycięstwo twe, o śmierci? Gdzie jest, o śmierci, oścień twój? [56] »A ościeniem śmierci jest grzech, siłą zaś grzechu jest Zakon. [57] »A Bogu dzięki, że nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. [58] »Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niewzruszeni, obfitujący zawsze w pracy Pańskiej, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. 
«  1 List do Koryntian 14 1 List do Koryntian 15 1 List do Koryntian 16  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl