Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Koryntian » Rozdział 6
«  1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jakże śmie z was kto, mając sprawę z drugim, stawać na sąd przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? [2] »Czyż nie wiecie, że święci świat ten sądzić będą? A jeśli wy świat sądzić macie, czyż nie jesteście godni rozstrzygać rzeczy błahych? [3] »Nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy, jakoż daleko więcej sprawy doczesne. [4] »Jeśli tedy sądzicie się o sprawy doczesne, wybierzcie sobie na sędziów tych, którzy są najmniejsi w Kościele. [5] »Mówię to dla zawstydzenia was. Czyż nie ma między wami nikogo mądrego, kto mógłby rozsądzać między braćmi swymi? [6] »Ale brat z bratem spór wiedzie i to przed niewiernymi. [7] »Już i to nawet jest wśród was przestępstwem, że w ogóle się między sobą sądzicie. Czemu raczej krzywdy nie znosicie? Czemu raczej szkody nie cierpicie? [8] »Ale wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie, i to braciom. [9] »Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, [10] »ani rozwięźli, ani sodomczycy, ani złodzieje, ani skąpcy, ani opoje, ani oszczercy, ani grabieżcy nie posiądą Królestwa Bożego. [11] »A niektórzy z was tym byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego. [12] »Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja się niczemu pod władzę nie poddam. [13] »Pokarm dla żołądka, a żołądek dla pokarmu, ale Bóg zniweczy oboje: ciało zaś nie dla rozpusty, ale dla Pana, a Pan dla ciała. [14] »A Bóg i Pana wskrzesił, i nas też wskrzesi przez moc swoją. [15] »Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Mamże wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? Nie daj tego, Boże. [16] »Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, staje się z nią jednym ciałem? Albowiem (mówi Pismo): będą dwoje w jednym ciele. [17] »A kto łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem. [18] »Strzeżcie się rozpusty. Wszelki grzech, którego się dopuszcza człowiek, jest zewnątrz ciała, ale kto rozpuście się oddaje, przeciw ciału swemu grzeszy. [19] »Czyż nie wiecie, że członki wasze są świątynią Ducha Świętego, który w was przebywa, którego macie od Boga, a nie należycie tylko do siebie? [20] »Albowiem nabyci byliście za wysoką cenę. Chwalcie tedy i noście Boga w ciele waszym. 
«  1 List do Koryntian 5 1 List do Koryntian 6 1 List do Koryntian 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl