Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Galatów » Rozdział 2
«  List do Galatów 1 List do Galatów 2 List do Galatów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem, po latach czternastu, ponownie wyruszyłem do Jerozolimy z Barnabą, wziąwszy z sobą i Tytusa. [2] »A szedłem na skutek objawienia i przedłożyłem Ewangelię, którą głoszę między poganami z osobna tym, którzy wydawali się znaczniejszymi, abym snadź nie na próżno stawał do zawodów. [3] »Ale nawet Tytusa, który był ze mną, chociaż był poganinem, nie przymuszano do obrzezania, [4] »a to z powodu przyjętych niebacznie fałszywych braci, którzy wkradli się, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, i podbić nas w niewolę. [5] »Toteż ani na chwilę nie ustąpiliśmy im i nie ulegliśmy, aby prawda Ewangelii wśród was przetrwała. [6] »A ci, którzy byli znaczniejszymi (nic mi do tego, jakimi byli oni niegdyś, Bóg nie ma względu na osobę człowieka), ci, powiadam, cieszący się poważaniem, żadnych mi uwag nie uczynili. [7] »Ale przeciwnie, skoro ujrzeli, że była mi powierzona Ewangelia wśród pogan, tak jak Piotrowi wśród Żydów [8] »(ten sam bowiem, który był sprawcą w Piotrze apostolstwa Żydów, sprawił i we mnie «apostolstwo» wśród pogan) [9] »i gdy poznali łaskę, która mi jest dana, Jakub i Kefas, i Jan, uważani za filary, podali prawicę mnie i Barnabie na znak przymierza, abyśmy szli do pogan, a oni do Żydów, [10] »bylebyśmy tylko pamiętali o ubogich, o co się też z pilnością starałem. [11] »A gdy Kefas przybył do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w oczy, gdyż był wart nagany. [12] »Przedtem bowiem, zanim przybyli niektórzy od Jakuba, jadał z poganami, a skoro tylko przybyli, usunął się i odłączył z obawy przed Żydami. [13] »Za nieszczerym jego postępowaniem poszli i inni Żydzi, tak że nawet Barnaba dał się wciągnąć w to udawanie. [14] »Ale gdym ujrzał, że nie postępowali szczerze według prawdy Ewangelii, rzekłem do Piotra wobec wszystkich: Jeżeli ty, będąc Żydem, żyjesz zwyczajem pogan, a nie Żydów, jak możesz zmuszać pogan, by żyli obyczajem Żydów? [15] »My z urodzenia jesteśmy Żydami, a nie grzesznikami spośród pogan. [16] »Skoro jednak wiemy, że człowiek nie dostępuje łaski usprawiedliwienia z uczynków Zakonu, jeno przez wiarę Jezusa Chrystusa, i my wierzymy w Chrystusa Jezusa, byśmy z wiary w Chrystusa usprawiedliwieni byli, a nie z uczynków Zakonu: nikt bowiem z uczynków Zakonu usprawiedliwionym nie będzie. [17] »A jeżeli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i sami okazaliśmy się grzesznymi, to czyżby Chrystus pomagał do grzechu? Żadną miarą! [18] »Jeśli bowiem odbudowuję to, com zburzył, to z samego siebie czynię przestępcę. [19] »Alem ja przez Zakon umarł dla Zakonu, abym żył dla Boga, a z Chrystusem przybity jestem do krzyża. [20] »I żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A o ile teraz żyję w ciele, to żyję w wierze Syna Bożego, który mię umiłował i wydał samego siebie za mnie. [21] »Nie odrzucam łaski Bożej. Bo jeśli usprawiedliwienie otrzymuje się przez Zakon, tedy Chrystus umarł nadaremnie. 
«  List do Galatów 1 List do Galatów 2 List do Galatów 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl