Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Efezjan » Rozdział 4
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Proszę was tedy, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do którego wezwani jesteście, [2] »ze wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości, [3] »starając się zachować jedność ducha, złączeni węzłem pokoju. [4] »Jedno ciało i jeden duch, jako wezwani jesteście do jednej nadziei wezwania waszego. [5] »Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. [6] »Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który panuje nad wszystkimi, działa przez wszystkich i jest we wszystkich nas. [7] »A każdemu z nas dana jest łaska według miary daru Chrystusowego. [8] »Dlatego powiada (Pismo): Wstąpiwszy na wysokość wywiódł więźniów pojmanych i ludzi darami obdarzył. [9] »A cóż znaczy to, że wstąpił, jak tylko, że pierwej zstąpił był do niskości ziemskich? [10] »Ten, który zstąpił, jest tym samym, co wstąpił ponad wszystkie nieba, aby napełnił wszystko. [11] »I on ustanowił jednych Apostołami, a drugich Prorokami, innych Ewangelistami, a innych jeszcze pasterzami i doktorami [12] »ku doskonaleniu świętych w dziele posługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego. [13] »Aż wszyscy zejdziemy się w jedności wiary i poznania Syna Bożego, stawszy się mężami doskonałymi na miarę pełnego wzrostu dojrzałości Chrystusowej. [14] »Tak abyśmy już nie byli chwiejącymi się dziećmi, unoszonymi każdym podmuchem wiatru nauki przez złość ludzką i przez podstęp wiodący do błędu, [15] »ale byśmy czyniąc prawdę w miłości wzrastali we wszystko w tym, który jest głową, tj. w Chrystusie. [16] »Z niego całe ciało złączone i zjednoczone wszystkimi spojeniami wzajemnych usług według sposobu działania właściwego każdemu członkowi, przyczynia sobie wzrostu i buduje się w miłości. [17] »To tedy powiadam i oświadczam w Panu, abyście już nie postępowali, jako postępują i poganie w próżności umysłu swego, [18] »mając rozum pogrążony w ciemnościach i będąc dalekimi od życia Bożego przez swą nieświadomość i zaślepienie serca. [19] »Utraciwszy nadzieję oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości przez nienasycenie. [20] »Ale wy nie tak poznaliście Chrystusa. [21] »Jeśli jednak posłyszeliście go i w nim pouczeni zostaliście (według prawdy, która jest w Jezusie), [22] »to abyście wraz z życiem dawniejszym zwlekli z siebie dawniejszego człowieka, który niszczeje przez zwodnicze żądze. [23] »Odnówcie się tedy duchem umysłu waszego [24] »i obleczcie się w nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętości prawdy. [25] »Dlatego odrzuciwszy kłamstwo mówcie każdy prawdę z bliźnim swoim, bo jesteśmy jedni drugich członkami. [26] »Gniewajcie się, ale nie grzeszcie: niechaj słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. [27] »Nie dawajcie przystępu szatanowi: kto kradł, niech już nie kradnie, [28] »lecz raczej niech pracuje wykonując rękoma swymi to, co dobre jest, aby miał skąd udzielić potrzebującemu. [29] »Żadna zła mowa niech nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobra ku zbudowaniu wiary, aby była łaską dla słuchających. [30] »A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym naznaczeni jesteście na dzień odkupienia. [31] »Wszelkie zgorzknienie i unoszenie się, i gniew, krzyk i złorzeczenie wraz z wszelką złością niech zniknie spośród was. [32] »A bądźcie jedni dla drugich łaskawi, miłosierni, przebaczający sobie nawzajem, jako i Bóg przebaczył wam w Chrystusie. 
«  List do Efezjan 3 List do Efezjan 4 List do Efezjan 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl