Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Filipian » Rozdział 1
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippach z biskupami i diakonami. [2] »Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Dzięki czynię Bogu mojemu, ilekroć was wspominam, [4] »zawsze, we wszystkich modlitwach moich modląc się za was wszystkich z radością, [5] »za wasz współudział w Ewangelii Chrystusowej od pierwszego dnia aż dotychczas. [6] »A ufam, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, dokona jej aż do dnia Chrystusa Jezusa. [7] »Jakże to jest słuszne, abym tak sądził o was, bo przecież noszę was w sercu, a wy wszyscy współuczestnikami radości mojej jesteście i w więzach moich, i w obronie, i w umacnianiu Ewangelii. [8] »Albowiem świadkiem mi jest Bóg, jak pragnę, abyście wszyscy byli w sercu Jezusa Chrystusa. [9] »A modlę się o to, aby miłość wasza pomnażała się nieustannie w umiejętności i we wszelkim zrozumieniu, [10] »abyście umieli rozeznać, co ważniejsze, a byli szczerzy i bez skazy na dzień Chrystusowy, [11] »napełnieni plonem sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa ku czci i chwale Bożej. [12] »A pragnę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co się ze mną stało, wyszło raczej na korzyść Ewangelii, [13] »tak że wieść o uwięzieniu moim głośna się stała w całym pretorium i wśród wielu innych. [14] »I wielu z braci w Panu ośmielonych więzami moimi z coraz większą odwagą bez bojaźni głosi słowo Boże. [15] »Niektórzy wprawdzie z zazdrości i w duchu zwady, lecz inni z najlepszą wolą głoszą Chrystusa. [16] »Jedni z miłością wiedząc, żem postanowiony ku obronie Ewangelii, [17] »a inni nieszczerze i ze sprzeciwu głoszą Chrystusa sądząc, że przez to dodadzą ucisku więzom moim. [18] »Ale cóż z tego? Byleby tylko, dla formy czy w imię prawdy, Chrystus we wszelki sposób był głoszony; ja się z tego raduję i radować się będę. [19] »Wiem bowiem, że to mi pomoże ku zbawieniu za waszą modlitwą i przy pomocy ducha Jezusa Chrystusa. [20] »Zwłaszcza że tego oczekuję i mam tę nadzieję, że w niczym nie zostanę zawstydzony, ale jak zawsze, tak i teraz z wszelką pewnością Chrystus uwielbiony będzie w moim ciele czy to przez życie, czy też przez śmierć. [21] »Bo dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć jest mi zyskiem. [22] »I jeśli właśnie życie w ciele ma przynieść owoc mojej pracy, tedy sam nie wiem, co bym miał obrać. [23] »Z dwóch tedy stron ściśniony jestem: pragnę rozstać się z tym życiem, a być z Chrystusem, bo to daleko lepsze, [24] »ale i pozostać w ciele, bo to potrzebniejsze dla was. [25] »A to wiem na pewno, że pozostanę, i pozostanę dla was wszystkich, dla postępu waszego i radości z wiary, [26] »aby radość wasza obfitowała ze mnie w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. [27] »Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym, gdy przybędę i ujrzę was czy też z oddalenia, słyszał o was, że trwacie jednomyślni w jednym duchu współpracując z wiarą Ewangelii. [28] »A w niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom, bo co dla nich jest przyczyną zguby, to dla was zbawienia, i to od Boga. [29] »Wam bowiem dane jest dla Chrystusa, abyście nie tylko weń wierzyli, ale byście także dla niego cierpieli [30] »tocząc tę samą walkę, którą we mnie widzieliście, a teraz o mnie słyszycie. 
«  List do Efezjan 6 List do Filipian 1 List do Filipian 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl