Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Filipian » Rozdział 4
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przeto, bracia moi najdrożsi i ukochani, wesele moje i korono moja, w ten sposób trwajcie w Panu, najmilsi. [2] »Ewodię proszę, a od Syntyche domagam się, aby były jednomyślne w Panu. [3] »Proszę też i ciebie, wierny mój towarzyszu, pomagaj im, bo dla Ewangelii pracowały razem ze mną, z Klemensem i z innymi pomocnikami moimi, których imiona są w księdze żywota. [4] »Weselcie się w Panu zawsze, mówię powtórnie: weselcie się. [5] »Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan blisko jest. [6] »Nie troszczcie się o nic, ale potrzeby wasze Bogu powierzajcie w każdej modlitwie i dziękczynnej prośbie. [7] »A pokój Boży, który przewyższa wszelkie pojęcie, niechaj strzeże serc waszych i umysłów waszych w Chrystusie Jezusie. [8] »Wreszcie, bracia, miejcie na myśli wszystko to, co jest prawdziwe, co czyste, co sprawiedliwe, co święte, co miłe, co chlubne, co dotyczy cnoty lub chwalebnych obyczajów. [9] »Czegoście się ode mnie nauczyli i przyjęli, coście słyszeli i widzieli we mnie — to czyńcie, a Bóg pokoju będzie z wami. [10] »A uradowałem się wielce w Panu, że znowu przecież rozkwitło w was takie staranie o mnie jak przedtem, tylko żeście sposobności ku temu nie mieli. [11] »Nie mówię tego z powodu niedostatku, nauczyłem się bowiem wystarczać sobie w potrzebach swoich. [12] »Umiem i ubogim być, umiem i obfitować (wszędzie i we wszystkim wyćwiczony jestem), (umiem) sytym być i łaknąć, obfitować i niedostatek cierpieć. [13] »Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. [14] »Wszakże dobrzeście uczynili przychodząc mi z pomocą w moim ucisku. [15] »Wszak wy, Filipianie, sami dobrze o tym wiecie, że w początkach (głoszenia) Ewangelii, gdym opuścił Macedonię, żaden Kościół oprócz was jednych nie dzielił się ze mną tym, co się daje i otrzymuje. [16] »Już do Tesaloniki i raz, i drugi posyłaliście mi na potrzeby. [17] »(Nie mówię tego) jakobym domagał się datku, ale szukam owocu, który by pomnażał się na dobro wasze. [18] »Bo mam wszystko, i to w obfitości; jestem zaopatrzony po otrzymaniu od Epafrodyta tego, coście przysłali: miłej Bogu ofiary, wonności wdzięcznej i przyjemnej. [19] »A Bóg mój niechaj wypełni wszelkie życzenia wasze według bogactw swoich w chwale, w Chrystusie Jezusie. [20] »A Bogu i Ojcu naszemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. [21] »Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. [22] »Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was święci wszyscy, a zwłaszcza ci, co są z cesarskiego domu. [23] »Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. Amen. 
«  List do Filipian 3 List do Filipian 4 List do Kolosan 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl