Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Kolosan » Rozdział 1
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa, i Tymoteusz brat [2] »do świętych i wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. [3] »Modląc się za was zawsze dzięki czynimy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, [4] »słysząc o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, którą okazujecie wszystkim świętym. [5] »(A czynicie to) dla nadziei oczekującej was w niebiesiech, o której posłyszeliście w nauce prawdy Ewangelii. [6] »Dotarła ona i do was jako i na świat cały, gdzie wzrasta i owocuje, jak i pośród was od onego dnia, którego usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie. [7] »Pouczył was o tym Epafras, najmilszy współsługa nasz, a dla was wierny sługa Chrystusa Jezusa, [8] »który też oznajmił nam o miłości waszej w duchu. [9] »Dlatego też i my od onego dnia, w którym to posłyszeliśmy, nie przestajemy modlić się za was i prosić, abyście napełnieni byli poznaniem woli jego we wszelkiej mądrości i pojmowaniu duchowym. [10] »Abyście też postępowali w sposób godny Boga podobając mu się, we wszystkim, przynosząc owoc przez każdy dobry uczynek i wzrastając w poznawaniu Boga. [11] »A umocnieni wszelką mocą według potęgi chwały jego, ku wszelkiej cierpliwości i stateczności z radością [12] »dzięki czyńcie Bogu Ojcu, że nas uczynił godnymi, abyśmy się stali uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości. [13] »(Bóg) wybawił nas z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna umiłowania swego. [14] »W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów. [15] »On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. [16] »Albowiem w nim wszystkie rzeczy zostały stworzone na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy państwa, księstwa czy władze. [17] »Wszystko przez niego i w nim stworzone zostało, a on jest przed wszystkim i wszystko w nim trwa. [18] »On jest też głową ciała Kościoła, początkiem i pierworodnym z umarłych, aby sam we wszystkim zachował pierwszeństwo. [19] »Bo spodobało się (Bogu), aby przebywała w nim wszelka pełność oraz [20] »aby przezeń wszystko, co jest na ziemi, czy co jest w niebiesiech, w nim się pojednało po nastaniu pokoju przez krew krzyża jego. [21] »I was, którzyście byli niegdyś obcymi i nieprzyjaciółmi pogrążonymi umysłem w złych uczynkach, [22] »teraz pojednał w ciele przez śmierć ciała swego, aby was stawić przed sobą jako świętych, nieskalanych i wolnych od wszelkiego zarzutu, [23] »jeśli jednak trwać będziecie ugruntowani i stateczni w wierze, a niezachwiani w nadziei Ewangelii, którąście usłyszeli i która głoszona jest wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Jej to ja, Paweł, stałem się sługą. [24] »I oto teraz raduję się w cierpieniach za was i dopełniam na ciele własnym tego, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusowym. [25] »Za ciało jego, którym jest Kościół, a którego sługą stałem się w zleconym mi włodarstwie pośród was, abym wypełniał słowo Boże. [26] »(Jest ono) tajemnicą zakrytą przed wiekami wobec narodów, a teraz objawioną świętym jego, [27] »którym Bóg chciał oznajmić bogactwo chwały tej tajemnicy między poganami, tj. Chrystusa, nadzieję chwały waszej. [28] »Głosimy go my, upominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, abyśmy każdego człowieka uczynili doskonałym w Chrystusie Jezusie. [29] »Nad tym to ja pracuję walcząc mocą jego, która działa we mnie skutecznie. 
«  List do Filipian 4 List do Kolosan 1 List do Kolosan 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl