Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Kolosan » Rozdział 2
«  List do Kolosan 1 List do Kolosan 2 List do Kolosan 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pragnę bowiem, abyście wiedzieli o tym, jak usilnie troszczę się o was i o tych, którzy są w Laodycei, i o innych, co mnie osobiście nie widzieli. [2] »(Staram się o to), aby ucieszyły się ich serca, iżby złączeni w miłości, osiągnęli całe bogactwo pełnego zrozumienia i doszli do poznania tajemnicy Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, [3] »w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy. [4] »A powiadam wam, aby was nikt nie zwodził wzniosłością nauk. [5] »Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, ale duchem jestem z wami i raduję się widząc ład, jaki panuje wśród was, i trwałość waszej wiary w Chrystusa. [6] »Jakoście tedy przyjęli Jezusa Chrystusa, Pana, tak według niego postępujcie, [7] »wkorzenieni weń i zrośnięci z nim, a umocnieni w wierze, tak jak was nauczono, pomnażając się w nim z dziękczynieniem. [8] »Baczcie, aby was kto nie zwiódł przez filozofię oraz przez czcze urojenia oparte na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. [9] »Bo w nim cała pełność bóstwa zamieszkuje cieleśnie. [10] »I jesteście napełnieni w nim, bo on jest głową wszystkich księstw i zwierzchności. [11] »W nim też zostaliście obrzezani nie tym obrzezaniem wykonywanym ręką przez odjęcie (części) ciała, ale obrzezaniem Chrystusowym. [12] »We chrzcie zostaliście razem z nim pogrzebani, w nim też powstaliście przez wiarę w potęgę Boga, który go wskrzesił. [13] »I was, którzyście byli umarłymi w grzechach w nieobrzezanym ciele waszym, ożywił razem z nim przebaczając wam wszystkie grzechy. [14] »Zmazał tekst skierowanego przeciw nam dekretu i zniszczył go przybiwszy do krzyża, [15] »przez co rozbroił księstwa i władze, śmiało czyniąc z nich widowisko i jawnie sam triumfując nad nimi. [16] »Niechże was tedy nikt nie sądzi w sprawach pokarmu albo napoju, albo też w sprawach jakiego święta, nowiu czy szabatu. [17] »Bo są to tylko cienie rzeczy przyszłych, a (rzeczywistością) jest ciało Chrystusowe. [18] »Niechaj was nikt nie zwodzi przez uniżanie się i kult aniołów błąkając się wśród rzeczy, których nie widział i nadymając się myślami cielesnymi, [19] »a nie trwając przy głowie, z której całe ciało spojeniami i wiązaniami opatrzone i razem złączone wzrasta na pomnożenie Boże. [20] »Jeśli tedy umarliście z Chrystusem dla żywiołów świata tego, czemuż jeszcze, jak gdybyście żyli w świecie, podlegacie nakazom: [21] »nie ruszać, nie kosztować, nie dotykać. [22] »Wszystko to przez samo używanie niszczeje, a oparte jest na nakazach i naukach ludzkich. [23] »Ma to (jedynie) pozór mądrości w zabobonach, uniżaniu się i umartwianiu ciała, a nie zasługuje na cześć (bo służy) nasyceniu ciała. 
«  List do Kolosan 1 List do Kolosan 2 List do Kolosan 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl