Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Kolosan » Rozdział 3
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeśliście tedy powstali razem z Chrystusem, zdążajcie do tego, co jest wzniosłe, gdzie i Chrystus zasiadł na prawicy Bożej. [2] »Miłujcie, co na szczytach jest, a nie, co na ziemi. [3] »Jesteście bowiem umarłymi i życie wasze ukryte jest z Chrystusem w Bogu. [4] »Gdy Chrystus, życie wasze, ukaże się, tedy i wy ukażecie się razem z nim w chwale. [5] »Umartwiajcie tedy członki wasze, które są ziemskie: rozpustę, nieczystość, lubieżność, złą pożądliwość i chciwość będącą bałwochwalstwem. [6] »Bo za te rzeczy zbliża się gniew Boży na niewiernych synów. [7] »Niegdyś postępowaliście i wy podobnie, gdyście wśród nich żyli. [8] »Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, niechęć, złość, bluźnierstwo i plugawą mowę z ust waszych. [9] »Nie kłamcie jedni wobec drugich, boście zwlekli z siebie starego człowieka z uczynkami jego, [10] »a przyoblekli się w nowego, który wciąż się odnawia ku doskonałemu poznaniu na wzór tego, który go stworzył. [11] »(W tym odnowieniu) nie masz poganina ani Żyda, obrzezanego czy nie obrzezanego, barbarzyńcy i Scyty, wolnego i niewolnika, ale wszystko i we wszystkim Chrystus. [12] »Przyobleczcież się tedy jako wybrani Boży, święci i umiłowani w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość i w cierpliwość. [13] »Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu: jako Pan przebaczył wam, tak i wy. [14] »A ponad to wszystko miejcie miłość, która jest węzłem doskonałości. [15] »A pokój Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech z radością zamieszka w sercach waszych i bądźcie wdzięczni. [16] »Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, abyście z wszelką mądrością jedni drugich nauczali i krzepili przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, w łasce śpiewając Bogu w sercach waszych. [17] »Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa czyńcie, dziękując przez niego Bogu Ojcu. [18] »Niewiasty, bądźcie poddane mężom, jak przystoi w Panu. [19] »Mężowie, miłujcie żony wasze i nie bądźcie przykrymi dla nich. [20] »Synowie, bądźcie posłuszni rodzicom we wszystkim, bo to się podoba w Panu. [21] »Ojcowie, nie rozdrażniajcie dzieci waszych, aby nie traciły ducha. [22] »Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni panom ziemskim służąc nie tylko pozornie, aby się ludziom podobać, ale w szczerości serca, bojąc się Boga. [23] »Cokolwiek czynicie, z serca czyńcie jako Panu, a nie ludziom, [24] »wiedząc, że od Pana otrzymacie zapłatę dziedzictwa. Panu Chrystusowi służcie. [25] »Bo kto krzywdzi, otrzyma zapłatę za to, że postępował niegodnie, a u Boga nie ma względu na osobę. 
«  List do Kolosan 2 List do Kolosan 3 List do Kolosan 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl