Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 6
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszyscy, którzy są pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swych panów za godnych wszelkiej czci, aby nauce i imieniu Pańskiemu nie bluźniono. [2] »A ci, którzy mają panów chrześcijan, niechaj ich nie lekceważą, jako że są ich braćmi, ale tym więcej niech im służą, bo przecież chrześcijanami są i ukochanymi ci, którzy są uczestnikami dobrodziejstwa. Tego nauczaj i do tego zachęcaj. [3] »Jeśli kto inaczej uczy, a nie trzyma się zbawiennych nauk Pana naszego Jezusa Chrystusa i tej nauki, która wiedzie do pobożności, [4] »ten jest pyszny i nic nie umie, a tylko choruje na wszczynanie kłótni i walk o słowa. Z tego powstają zazdrości, sprzeczki, bluźnierstwa, złe podejrzenia, [5] »nieustanne spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy uważają pobożność za źródło zysku. [6] »Ale wielkim zyskiem jest sama pobożność poprzestająca na małym. [7] »Bośmy nic na ten świat nie przynieśli, bez wątpienia też nic wynieść nie możemy. [8] »A mając żywność i czym się przyodziać, na tym poprzestawajmy. [9] »Albowiem ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła diabelskie, i w wiele szkodliwych i niepotrzebnych pożądliwości pogrążających ludzi w zatracenie i w zgubę. [10] »Bo korzeniem wszelkiego zła jest chciwość, tej skoro niektórzy się oddali, odpadli od wiary i uwikłali się w liczne cierpienia. [11] »Ale ty, o człowiecze Boży, tego się chroń, a ubiegaj się o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość i łagodność. [12] »Prowadź dobry bój wiary, zdobywaj życie wieczne, do którego jesteś wezwany i dla którego złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. [13] »Rozkazuję ci wobec Boga, który ożywia wszystko, i wobec Chrystusa Jezusa, który pod Poncjuszem Piłatem złożył świadectwo dobrego wyznania, [14] »abyś zachował to rozkazanie bez skazy i nienagannie aż do przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. [15] »Okaże go w swoim czasie błogosławiony i jedyny mocarz, Król królów i Pan panujących, [16] »który jedynie ma nieśmiertelność i mieszka w światłości nieprzystępnej. Żaden z ludzi go nie widział ani też widzieć może. Jemu niech będzie chwała i panowanie wieczne. Amen. [17] »Bogatym tego świata nakazuj, aby się nie pysznili ani też nadziei swej nie pokładali w niepewnych bogactwach, ale w Bogu żywym (który użycza nam obficie wszystkiego do używania). [18] »Niechaj dobrze czynią stając się bogaczami dobrych uczynków. Niechaj szczodrze innym dają i z nimi się dzielą, [19] »skarbiąc sobie dobrą podstawę na przyszłość, aby dostąpili żywota wiecznego. [20] »O, Tymoteuszu, strzeż powierzonego ci skarbu unikając światowych słów nowości i sprzeciwów rzekomej nauki. [21] »Niektórzy goniąc za nią odpadli od wiary. Łaska niech będzie z tobą. Amen. 
«  1 List do Tymoteusza 5 1 List do Tymoteusza 6 2 List do Tymoteusza 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl