Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ty tedy, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, [2] »a to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, zlecaj ludziom wiernym, którzy będą zdolni uczyć też i innych. [3] »Pracuj jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. [4] »Żaden bojownik Boży nie wikła się w sprawy tego życia, aby temu się podobał, pod kim bojuje. [5] »Bo i zapaśnik nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy według przepisów. [6] »Rolnik, który pracuje, ma prawo pierwszy korzystać z owoców. [7] »Rozważ, co mówię, bo da ci Pan we wszystkim zrozumienie. [8] »Pamiętaj, że Pan Jezus Chrystus z rodu Dawida powstał z martwych według Ewangelii mojej, [9] »dla której pracuję aż do więzów niby złoczyńca. Ale słowo Boże nie jest związane. [10] »Przeto wszystko znoszę ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie w chwale niebieskiej. [11] »Niezawodna to nauka: bo jeśliśmy współumarli, razem też żyć będziemy, [12] »jeśli wytrwamy, razem z nim też królować będziemy, a gdybyśmy się go wyparli, i on się nas wyprze. [13] »Choćbyśmy nie wierzyli, on pozostanie wiernym, samego siebie bowiem zaprzeć się nie może. [14] »To przypominaj dając świadectwo przed Panem. W spory o słowa się nie wdawaj, bo to do niczego nie służy, jeno do burzenia wiary u słuchających. [15] »Staraj się usilnie, abyś mógł stanąć przed Bogiem zasługując na jego pochwałę jako pracownik nie potrzebujący się wstydzić, godnie rozdający słowo prawdy. [16] »A wystrzegaj się światowej i pustej gadaniny, bo do coraz większej prowadzi bezbożności, [17] »a nauka takich szerzy się jak gangrena. Do nich to należą Hymeneusz i Filet, [18] »którzy odpadli od prawdy utrzymując, że zmartwychwstanie już się dokonało, i zburzyli wiarę niektórych. [19] »Ale podwalina Boża stoi niewzruszenie i tę ma pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, oraz: Niechaj odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wymawia imię Pańskie. [20] »A w wielkim domu znajdują się nie tylko złote i srebrne naczynia, ale także drewniane i gliniane, jedne na chwałę, a inne na zelżywość. [21] »Jeśli więc kto zachowa się czystym od tych (które są ku zelżywości), stanie się naczyniem chwalebnym, poświęconym i użytecznym Panu, a przydatnym do wszelkiego dzieła dobrego. [22] »A wystrzegaj się młodzieńczych porywów szukając raczej sprawiedliwości, wiary, nadziei, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. [23] »A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj wiedząc, że wywołują spory. [24] »Słudze zaś Pańskiemu nie godzi się sprzeczać, ale uprzejmym być dla wszystkich, zdolnym ku nauczaniu, cierpliwym, [25] »z łagodnością strofującym tych, którzy sprzeciwiają się prawdzie, w nadziei, że Bóg da im ducha pokuty do poznania prawdy. [26] »I po opamiętaniu wyzwolą się z sideł szatana, który ich w pętach więzi według swej woli. 
«  2 List do Tymoteusza 1 2 List do Tymoteusza 2 2 List do Tymoteusza 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl