Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 2 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zaklinam cię przed Bogiem i przed Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, przez przyjście jego i przez jego Królestwo — [2] »głoś naukę, nalegaj w porę czy nie w porę, przekonywaj, proś, karć ze wszelką cierpliwością i nauką. [3] »Bo nadejdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swych pragnień zgromadzą sobie nauczycieli, [4] »a żądni tego, co łechce ucho, odwrócą słuch od prawdy i obrócą się ku baśniom. [5] »Ale ty czuwaj, znoś wszystkie trudy, pilnuj obowiązku głosiciela Ewangelii, posługę swoją wypełniaj. Bądź rozsądny. [6] »Bo ja już się gotuję do przelania krwi mojej w ofierze i czas rozwiązania mego nadchodzi. [7] »Toczyłem dobry bój, biegu dokonałem, wiarym dochował. [8] »Na ostatek odłożony mi jest wieniec sprawiedliwości, który mi wręczy Pan, sędzia sprawiedliwy w on dzień, a nie tylko mnie, ale i tym, którzy miłują przyjście jego. Spiesz się, abyś rychło przybył do mnie. [9] »Bo Demas mię opuścił, umiłowawszy ten świat, i udał się do Tesaloniki, [10] »Krescens do Galacji, Tytus do Dalmacji. [11] »Jedynie Łukasz jest ze mną. Marka weźmij i przyprowadź z sobą, bo mi jest pożyteczny ku posłudze. [12] »A Tychika posłałem do Efezu. [13] »Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karpa, i księgi, zwłaszcza pergaminowe, gdy przybędziesz, przynieś z sobą. [14] »Mosiężnik Aleksander wiele mi złego wyrządził, odda mu Pan według uczynków jego, [15] »i ty się go wystrzegaj, gdyż przeciwstawiał się bardzo słowom naszym. [16] »W czasie pierwszej mej obrony nikogo nie było przy mnie, ale wszyscy mię opuścili, niechaj to im nie będzie poczytane. [17] »Ale stał przy mnie Pan i umocnił mię, aby przeze mnie wypełniło się przepowiadanie i aby usłyszały je wszystkie narody. I byłem wybawiony z paszczęki lwiej. [18] »Wybawił mię Pan ze wszystkiego złego i zachowa do Królestwa swego Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. [19] »Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora. [20] »Erast pozostał w Koryncie, a Trofima zostawiłem w Milecie, chorego. [21] »Spiesz się, abyś przybył przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulus i Pudens, Linus i Klaudia, i wszyscy bracia. [22] »Pan Jezus Chrystus niech będzie z duchem twoim. Łaska niech będzie z wami. Amen. 
«  2 List do Tymoteusza 3 2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl