Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Tytusa » Rozdział 1
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Paweł, sługa Boży i Apostoł Jezusa Chrystusa, dla wiary wybranych Bożych i poznania prawdy wiodącej do pobożności. [2] »(Apostoł) nadziei życia wiecznego, które przed wiekami przyobiecał nieomylny Bóg [3] »i w swoim czasie objawił przez przepowiadanie zwierzone mi z rozkazu Zbawiciela naszego, Boga: [4] »do Tytusa, miłego syna we wspólnej wierze. Łaska i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Zbawiciela naszego. [5] »Dlatego zostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował to, czego nie dostaje, i po miastach ustanowił przełożonych, jak ci poleciłem. [6] »(Tych mianowicie), którzy są bez zarzutu, jednożeńcy, mający dzieci wyznające wiarę Chrystusową, nie pomawiane o rozwiązłość i nie krnąbrne. [7] »Biskup bowiem winien być nienaganny jako włodarz Boży, nie pyszny, nie gniewliwy, nie skłonny do pijaństwa lub bicia, nie chciwy szkaradnego zysku, [8] »ale gościnny, uprzejmy, rozsądny, sprawiedliwy, świątobliwy, wstrzemięźliwy, [9] »w mowie trzymający się przyjętej nauki, aby opierając się na zdrowej nauce mógł napominać i karcić opornych. [10] »Bo wielu jest nieposłusznych, gadatliwych i zwodzicieli, zwłaszcza spośród Żydów — [11] »tych należy skłonić do milczenia. Wywracają oni całe domy nauczając tak, jak nie należy, dla szkaradnego zysku. [12] »Powiedział jeden z nich, ich własny wieszcz: Kreteńczycy zawsze łgarze, złe bestie, brzuchy leniwe. [13] »Świadectwo to jest prawdziwe. Dlatego karć ich ostro, aby byli zdrowi w wierze [14] »i nie słuchali baśni żydowskich i nakazów ludzi, którzy odwracają się od prawdy. [15] »Dla czystych wszystko jest czyste, a dla skalanych i pogan nic nie jest czyste, bo skalany jest ich umysł i sumienie. [16] »Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi tego się zapierają, bo są wstrętni i niewierzący, do żadnego dzieła dobrego niezdolni. 
«  2 List do Tymoteusza 4 List do Tytusa 1 List do Tytusa 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl