Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Tytusa » Rozdział 2
«  List do Tytusa 1 List do Tytusa 2 List do Tytusa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ale ty głoś, co przystoi zdrowej nauce: [2] »aby starcy byli rozsądni, wstydliwi, roztropni, nieugięci w wierze, miłości i cierpliwości. [3] »Podobnie starsze niewiasty niech się ubierają, jak przystoi świętym, nie szkalują, nie nadużywają wina, niech dają innym dobre nauki, [4] »aby młodsze od siebie mogły nauczać roztropności, miłości do swoich mężów i dzieci, [5] »aby były roztropne, czyste, rozsądne, gospodarne, uprzejme, mężom swym uległe, tak żeby nie bluźniono nauce Pańskiej. [6] »Młodzieńców także napominaj, aby byli rozsądni. [7] »A we wszystkim z samego siebie dawaj przykład dobrych uczynków, nauki, prawości, i powagi. [8] »W mowie swej bądź czysty i nienaganny, aby przeciwnik musiał się zawstydzić nie mogąc o nas powiedzieć nic złego. [9] »Słudzy niech będą panom swym poddani, starając się im podobać we wszystkim, nie sprzeciwiając się [10] »ani nie oszukując, ale we wszystkim okazując im wierność nienaganną, aby pod każdym względem byli chlubą dla nauki Boga Zbawiciela naszego. [11] »Albowiem okazała się wszystkim ludziom łaska Boga, Zbawiciela naszego, [12] »i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozsądnie, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, [13] »oczekując błogosławionej nadziei i przyjścia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. [14] »Wydał on samego siebie za nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości i przygotował sobie na własność lud czysty, dobrych uczynków strzegący. [15] »To mów i napominaj, i o tym przekonywaj z całą powagą. Nie dopuszczaj, aby kto mógł lekceważyć ciebie. 
«  List do Tytusa 1 List do Tytusa 2 List do Tytusa 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl