Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Hebrajczyków » Rozdział 1
«  List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po rozlicznych i przeróżnych sposobach, jakimi niegdyś mówił Bóg do ojców przez Proroków — na koniec [2] »w tych czasach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez niego stworzył wszechświat. [3] »Ten zaś będąc jasnością chwały i odbiciem istoty jego, a podtrzymując wszystko słowem swej potęgi, dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł na prawicy majestatu na wysokości. [4] »Tym wyższy stał się od aniołów, im osobliwsze nad nich odziedziczył imię. [5] »Bo któremuż to z aniołów powiedział kiedy (Bóg): Synem moim jesteś, jam ciebie dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem. [6] »I kiedy znowu wprowadza pierworodnego na okręg ziemi, mówi: Niechaj mu cześć oddają wszyscy aniołowie Boży. [7] »A do aniołów powiada: Z aniołów swoich czyni on wichry, a ze sług swoich ognia płomienie. [8] »Do Syna zaś: Stolica twoja, Boże, na wieki wieków berło prawości, berło panowania twego. [9] »Umiłowałeś sprawiedliwego, a nienawidzisz nieprawości, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich. [10] »Oraz: Tyś, o Panie, na początku utwierdził ziemię, a dziełem rąk twoich są niebiosa. [11] »Zaginą one, ale ty trwać będziesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się, i zmienisz je jako odzienie, a zostaną zmienione. [12] »Tyś wszakże zawsze ten sam i lata twoje nieskończone. [13] »A do któregoż to z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż uczynię nieprzyjaciół twoich podnóżkiem stóp twoich? [14] »Czyż wszyscy oni nie są duchami służebnymi posłanymi na posługę tych, którzy dziedzictwo zbawienia otrzymać mają? 
«  List do Filemona 1 List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl