Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Hebrajczyków » Rozdział 2
«  List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dlatego tym usilniej uważać musimy na to, cośmy usłyszeli, abyśmy snadź nie chybili celu. [2] »Jeśli bowiem słowo wygłoszone przez aniołów miało swoją moc, tak że wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo otrzymało sprawiedliwą zapłatę, [3] »jakże ujdziemy gniewu my, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie głoszone z początku przez Pana, a przekazane nam przez tych, którzy słyszeli. [4] »Bóg też przyświadczył temu znakami, cudami, rozlicznymi mocami i darami Ducha Świętego rozdawanymi według swej woli. [5] »Bo nie aniołom poddał Bóg świat przyszły, o którym mówimy. [6] »Stwierdził to ktoś na miejscu jednym, gdy mówił: Czymże jest człowiek, że nań pamiętasz, albo syn człowieka, że go nawiedzasz. [7] »Uczyniłeś go tylko nieco mniejszym od aniołów, chwałą i czcią ukoronowałeś go. Ustanowiłeś go nad dziełami rąk twoich i poddałeś wszystko pod stopy jego. [8] »Jeśli jednak wszystko mu poddał, tedy nie pominął niczego, czego by nie poddał. Wszakże teraz jeszcze nie widzimy, żeby wszystko poddane mu było. [9] »Natomiast widzimy tego, który po to, by z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci, stał się nieco mniejszy od aniołów, tj. Jezusa, za mękę śmierci uwieńczonego chwałą i czcią. [10] »Przystało bowiem, aby ten, dla którego wszystko i przez którego wszystko, gdy wielu synów przywiódł był do chwały, i sprawcę ich zbawienia uwielbił przez mękę. [11] »Albowiem tak ten, który uświęca, jak i ci, co uświęcenia dostępują, z jednego wszyscy. I dlatego to nie wstydzi się braćmi ich nazywać mówiąc: [12] »Imię twoje ogłoszę braciom moim, w pośrodku Kościoła sławić cię będę. [13] »I znowu: Ja w nim ufać będę. Oraz: Otom ja i dzieci moje, które mi dał Bóg. [14] »Skoro jednak dzieci w ciele i krwi uczestniczą, podobnie i on stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniweczył władcę śmierci, tj. szatana, [15] »i wyzwolił tych, którzy z bojaźni śmierci przez całe życie podlegali niewoli. [16] »Boć przecież nie aniołów przygarnął do siebie, ale potomstwo Abrahama przygarnął. [17] »Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stać się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem przed Bogiem dla przebłagania za grzechy ludzkie. [18] »Bo w czym sam cierpiał i był doświadczany, mocen jest dopomóc i tym, którzy doświadczeń doznają. 
«  List do Hebrajczyków 1 List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl