Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Hebrajczyków » Rozdział 3
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A przeto, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, patrzcie na Apostoła i najwyższego kapłana wiary naszej, Jezusa, [2] »wiernego temu, który go uczynił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu jego. [3] »Albowiem chwała, której on dostąpił, o tyle przewyższa chwałę Mojżeszową, o ile chwała budowniczego większa jest od chwały domu, który on zbudował. [4] »Bo każdy dom przez kogoś budowany bywa, ale Bóg stworzył wszystkie rzeczy. [5] »Mojżesz był wierny w całym domu jego jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane — [6] »Chrystus zaś jako syn w domu swoim, a tym domem jesteśmy my, jeśli ufność i chwałę nadziei aż do końca niewzruszenie zachowamy. [7] »Przeto jak mówi Duch Święty: Dzisiaj, gdy posłyszycie głos jego, [8] »nie zatwardzajcie serc waszych, jako w buncie na pustyni w dniu próby, [9] »gdzie doświadczali mię ojcowie wasi, aby mię próbować, i przez lat czterdzieści patrzyli na sprawy moje. [10] »I dlatego zagniewałem się na ten naród i rzekłem: Ci zawsze błądzą sercem. A oni nie poznali dróg moich. [11] »Przeto przysiągłem w gniewie moim, że nie wnijdą do odpocznienia mego. [12] »Baczcież, bracia, aby snadź nie było w którym z was serca złego w niedowiarstwie ku odstąpieniu od Boga żywego, [13] »ale napominajcie codziennie jeden drugiego, póki trwa to, co zwane jest „Dzisiaj”, aby który z was nie popadł w zatwardziałość przez ułudę grzechu. [14] »Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli podstawę istnienia w nim zachowamy nienaruszoną do końca. [15] »Dopóki nam mówią: Dzisiaj, gdy posłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych jako w onym buncie. [16] »Niektórzy bowiem choć posłyszeli, zbuntowali się, ale nie byli to wszyscy, którzy za Mojżesza wyszli byli z Egiptu. [17] »Na kogóż tedy zagniewał się na lat czterdzieści? Czyż nie na tych, którzy zgrzeszyli i których trupy legły na pustyni? [18] »A którymże to poprzysiągł, że nie mieli wnijść do odpocznienia jego, jeśli nie tym, co byli niewierni? [19] »Otóż widzimy, że nie mogli wnijść z przyczyny niedowiarstwa. 
«  List do Hebrajczyków 2 List do Hebrajczyków 3 List do Hebrajczyków 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl