Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List do Hebrajczyków » Rozdział 7
«  List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ten to Melchizedech, król Salem, kapłan Boga Najwyższego, wyszedłszy na spotkanie Abrahamowi, gdy wracał po porażce królów, błogosławił mu. [2] »Abraham zaś wydzielił mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego oznacza najpierw króla sprawiedliwości, a następnie i króla Salem, tj. króla pokoju. [3] »Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mając ani początku dni, ani końca życia, upodobniony do Syna Bożego pozostaje kapłanem na wieki. [4] »A przypatrzcie się, jak dostojny jest ten, któremu i patriarcha Abraham dał dziesięcinę z tego, co miał najlepszego. [5] »Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają nakaz pobierania według prawa dziesięciny od ludu, tj. od braci swoich, chociaż i oni są potomstwem Abrahama. [6] »Ale tamten nie należał do ich rodu, a wziął dziesięcinę od Abrahama i błogosławił tego, który miał obietnicę. [7] »A nie ulega wątpliwości, że błogosławieństwo otrzymuje mniejszy od większego. [8] »A nadto dziesięciny biorą ludzie śmiertelni, a tam taki, o którym stwierdza się, że żyje. [9] »A można by było powiedzieć, że Lewi, który bierze dziesięcinę, sam ją uiścił w osobie Abrahama — [10] »był bowiem jeszcze w lędźwiach swego praojca, gdy na spotkanie wyszedł mu Melchizedech. [11] »Jeśli zatem kapłaństwo lewickie prowadziło do doskonałości (bo naród za jego czasów otrzymał Zakon), dlaczegóż potrzeba nadto było, aby nastał inny kapłan, nie według porządku Aarona, ale według porządku Melchizedecha? [12] »Ze zmianą bowiem kapłaństwa należałoby zmienić i Zakon. [13] »Bo ten, o którym mowa, był z innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. [14] »Wiadomo bowiem, że Pan nasz wyszedł z pokolenia Judy, a w pokoleniu tym nic o kapłanach nie mówił Mojżesz. [15] »A staje się to bardziej oczywiste, jeśli na podobieństwo Melchizedecha inny powstaje kapłan, [16] »ustanowiony nie według przepisów cielesnego zakonu, ale z mocy nieskazitelnego żywota. [17] »Stwierdza się bowiem: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedecha. [18] »A przeto odrzuca się dawne prawo jako nieudolne i nieużyteczne. [19] »Bo Zakon nic do doskonałości nie przywiódł, natomiast był wstępem do lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga. [20] »A stało się to nie bez przysięgi (bo inni bez przysięgi stawali się kapłanami, [21] »ale ten z przysięgą tego, który do niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie mu żal: tyś jest kapłanem na wieki). [22] »Dlatego Jezus stał się rękojmią daleko lepszego przymierza. [23] »Tamtych kapłanów było wielu dlatego, że śmierć im trwać przy życiu nie dozwalała, [24] »ale ten dlatego, że pozostaje na wieki, wieczne ma kapłaństwo. [25] »Stąd też i zbawiać na wieki może tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nami. [26] »Przystało bowiem, abyśmy takiego mieli Najwyższego Kapłana: świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego od grzeszników, wyniesionego ponad niebiosa. [27] »Nie ma on potrzeby, jak inni kapłani, składać codziennie najpierw ofiary za swe przewinienia, a potem za przewinienia ludu. To bowiem uczynił raz jeden ofiarowawszy samego siebie. [28] »Bo Zakon ustanawiał kapłanami ludzi podległych słabościom, a słowa przysięgi danej po Zakonie — Syna doskonałego na wieki. 
«  List do Hebrajczyków 6 List do Hebrajczyków 7 List do Hebrajczyków 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl