Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » List Jakuba » Rozdział 4
«  List Jakuba 3 List Jakuba 4 List Jakuba 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skądże walki i waśnie między wami? Czyż nie z pożądliwości waszych, które walczą w członkach waszych? [2] »Pożądacie, a nie macie: zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć, kłócicie się i walczycie, a nie macie dlatego, że się nie domagacie. [3] »Prosicie, a nie otrzymujecie, bo źle prosicie zamierzając to, co otrzymacie, zużyć na korzyść pożądliwości waszych. [4] »Cudzołożnicy, czyż nie wiecie, że przyjaźń tego świata wroga jest Bogu? Ktokolwiek więc chciałby być przyjacielem tego świata, staje się nieprzyjacielem Boga. [5] »Czyż sądzicie, że Pismo bez powodu mówi: Aż do zazdrości pożąda duch, który w was mieszka? [6] »Ale większą jeszcze daje łaskę i dlatego mówi: Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. [7] »Bądźcie przeto poddani Bogu, a przeciwstawiajcie się diabłu i ucieknie od was. [8] »Przybliżajcie się do Boga, a zbliży się do was. Oczyśćcie ręce, grzesznicy, i wybielcie serca, obłudnicy. [9] »Biadajcie, smućcie się i płaczcie, śmiech wasz niech w smutek się obróci, a radość wasza w ból. [10] »Uniżajcie się przed obliczem Pańskim, a wywyższy was. [11] »Nie uwłaczajcie, bracia, jeden drugiemu. Kto uwłacza bratu albo kto sądzi brata swego, uwłacza prawu i sądzi prawo. A jeśli sądzisz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. [12] »Jeden jest prawodawca i sędzia, który może zatracić i wybawić. A ty kimże jesteś, że sądzisz bliźniego? [13] »A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta, zabawimy tam rok i będziemy handlować i ciągnąć zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. [14] »Czymże jest bowiem życie wasze? Parą ukazującą się na chwilę i zaraz potem znikającą. [15] »Zamiast tego winniście mówić: „Jeśli Pan zechce” oraz „Jeśli żyć będziemy, zrobimy to lub owo”. [16] »A teraz chełpicie się z zarozumiałości waszej. Niecna jest każda taka chełpliwość. [17] »Grzechu się dopuszcza ten, kto umie dobrze czynić, a nie czyni. 
«  List Jakuba 3 List Jakuba 4 List Jakuba 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl