Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » 1 List Piotra » Rozdział 5
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszych przeto, którzy są wśród was, proszę, jako również starszy i świadek męki Chrystusowej oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić. [2] »Paście trzodę Bożą, która jest przy was, czuwając nad nią nie z musu, ale chętnie dla Boga, a nie dla szkaradnego zysku. [3] »Ani też jako panujący nad duchowieństwem, ale będąc świadomym wzorem dla owczarni. [4] »A gdy się zjawi książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. [5] »Podobnie i młodzi, bądźcie poddani starszym. A wszyscy okazujcie pokorę jedni drugim, bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. [6] »Uniżajcie się tedy pod możną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia, [7] »składając nań wszelką troskę waszą, bo on ma pieczę o was. [8] »Bądźcie wstrzemięźliwi i czuwajcie, bo wróg wasz, szatan, krąży jako lew ryczący szukając, kogo by pożarł. [9] »Opierajcie mu się umocnieni w wierze wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie. [10] »A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał nas do wiecznej chwały swojej w Chrystusie Jezusie, po krótkim utrapieniu udoskonali, utwierdzi i ugruntuje nas. [11] »Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. [12] »Napisałem wam, jak sądzę, pokrótce przez Sylwana, wiernego brata, prosząc i zapewniając, że to jest prawdziwa łaska Boża, w której trwacie. [13] »Pozdrawia was Kościół w Babilonie wybrany razem z wami i Marek, syn mój. [14] »Pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. Łaska wam wszystkim, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. Amen. 
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl