Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 1
«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby jawnym uczynił sługom swoim to, co ma się stać niebawem, i oznajmił przez poselstwo swojego Anioła słudze swemu Janowi. [2] »On to daje świadectwo słowu Bożemu i świadczy o Jezusie Chrystusie, o wszystkim, co widział. [3] »Błogosławiony, który czyta i słucha słów tego proroctwa i strzeże tego, co w nim jest napisane: albowiem czas jest blisko. [4] »Jan do siedmiu Kościołów w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który nadejdzie, i od siedmiu duchów stojących przed tronem jego. [5] »I od Jezusa Chrystusa będącego świadkiem wiernym, pierworodnym spośród umarłych i księciem królów ziemskich. On to nas umiłował, omył nas z grzechów naszych we krwi swojej [6] »i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu: jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. [7] »Oto nadchodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebodli. I będą się uskarżać nań wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. [8] »Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg, który jest i który był, i który przyjdzie, Wszechmogący. [9] »Ja, Jan, brat wasz i współuczestnik w ucisku, w królestwie i w trwaniu przy Chrystusie Jezusie, byłem na wyspie, którą zowią Patmos, dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa. [10] »Doznałem zachwycenia w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos wielki jakby trąby mówiącej: [11] »Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom w Azji: Efezowi, Smyrnie, Pergamowi, Tiatyrze, Sardom, Filadelfii i Laodycei. [12] »I obróciłem się, abym ujrzał, co to za głos, który mówił do mnie. [13] »A obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników i w pośrodku siedmiu świeczników złotych kogoś podobnego Synowi Człowieczemu, obleczonego w długą do stóp szatę i przewiązanego na piersi pasem złotym. [14] »A głowa jego i włosy były lśniące jako wełna biała i jako śnieg, a oczy jego jako płomień ognia. [15] »Nogi jego podobne do mosiądzu jakoby rozżarzonego w piecu, a głos jego jako szum wielu wód. [16] »I trzymał w swej prawicy siedem gwiazd, a miecz obosieczny wychodził z ust jego, a oblicze jego jako słońce jaśniejące w swej mocy. [17] »(1:17a) I gdym go ujrzał, padłem do stóp jego niby martwy. A on położył na mnie prawicę swoją mówiąc: Nie lękaj się! Jam jest Pierwszy i Ostatni, [18] »(1:17b) i Żywy. (1:18) Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. [19] »Napisz tedy, coś widział i co jest, i co dziać się będzie później. [20] »(Opisz) tajemnicę siedmiu gwiazd, któreś widział w prawicy mojej, i siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników to siedem Kościołów. 
«  List Judy 1 Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl