Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 2
«  Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Aniołowi Kościoła efeskiego napisz: To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej i który chodzi pośród siedmiu złotych świeczników: [2] »Znam sprawy twoje, pracę i cierpliwość twoją i to, że nie możesz ścierpieć złych, i doświadczałeś tych, którzy się mienią apostołami, a nie są, i znalazłeś ich kłamcami. [3] »A masz cierpliwość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. [4] »Ale mam przeciw tobie, żeś odstąpił od dawniejszej miłości twojej. [5] »Pamiętaj przeto, coś stracił, i czyń pokutę, a wróć do dawniejszych uczynków. Bo jeśli nie, to przyjdę do ciebie i poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeśli nie będziesz pokuty czynił. [6] »Ale to masz, żeś znienawidził sprawy Nikolaitów, których i ja nienawidzę. [7] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom: Zwycięzcy dam pożywać z drzewa żywota, które jest w raju Boga mego. [8] »A Aniołowi Kościoła smyrneńskiego napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który umarł był, a żyje. [9] »Znam ucisk twój i ubóstwo twoje, lecz jesteś bogaty. I wiem, że znosisz bluźnierstwa od tych, którzy się uważają za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. [10] »Nie lękaj się żadnej z tych rzeczy, które masz wycierpieć. Oto szatan zamierza wtrącić niektórych z was do więzienia, aby was doświadczyć, i będziecie ucisk cierpieć przez dni dziesięć. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec żywota. [11] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom: Kto zwycięży, nie będzie rażony śmiercią powtórną. [12] »A Aniołowi Kościoła pergameńskiego napisz: To mówi ten, który trzyma miecz obosieczny. [13] »Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie jest stolica szatana, i trzymasz się imienia mojego, a nie zaparłeś się wiary mojej. A przecież w one dni Antypas, świadek mój wierny, był zabity u was, gdzie zamieszkał szatan. [14] »Ale mam nieco przeciwko tobie: masz tam trzymających się nauki Balaama, który nauczał Balaka, aby rzucał zgorszenie przed oczy synów izraelskich, żeby jedli (z ofiar składanych bożkom pogańskim) i oddawali się rozpuście. [15] »A i ty także masz idących za nauką Nikolaitów. [16] »Podobnie zatem czyń pokutę, bo jeśli nie, przyjdę do ciebie rychło i będę walczył z nimi mieczem ust moich. [17] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom: Zwycięzcy dam mannę ukrytą i dam mu kamyk biały, a na kamyku napisane imię nowe, którego nie zna nikt, jeno ten, co je otrzymuje. [18] »A Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jako płomień ognia, a nogi jego podobne do mosiądzu. [19] »Znam sprawy twoje, wiarę, miłość twoją, usłużność, cierpliwość twoją i czyny twe ostatnie liczniejsze niż dawne. [20] »Ale mam nieco przeciw tobie: niewieście Jezabeli, która się uważa za prorokinię, dozwalasz nauczać i zwodzić sługi moje, aby oddawali się rozpuście i pożywali z ofiar składanych bożkom pogańskim. [21] »I dałem jej czas, aby czyniła pokutę, a nie chce żałować za rozpustę swoją. [22] »Oto rzucę ją na łoże, a którzy z nią dopuszczają się cudzołóstwa, znajdą się w wielkim ucisku, jeśli nie będą czynić pokuty za uczynki swoje. [23] »A dzieci jej ukarzę śmiercią i poznają wszystkie Kościoły, że ja badam sumienia i serca i daję każdemu z was według uczynków jego. [24] »A do was i do innych w Tiatyrze, którzy nie uznają tej nauki i nie poznali, jak mówią, „głębokości szatańskich”, powiadam: nie nakładam na was innego brzemienia, [25] »a to, które macie, zachowujcie, aż przybędę. [26] »A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu władzę nad narodami [27] »(2:27) i będzie nimi rządził berłem żelaznym, krusząc je jako naczynie garncarskie, (2:28a) jakom i ja otrzymał władzę od Ojca mojego. [28] »(2:28b) I dam mu gwiazdę zaranną. [29] »Kto ma ucho, niechaj słucha, co Duch mówi Kościołom. 
«  Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl