Teksty » Ks. Eugeniusz Dąbrowski - Nowy Testament z Wulgaty » Apokalipsa Jana » Rozdział 10
«  Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10 Apokalipsa Jana 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I ujrzałem innego potężnego Anioła zstępującego z nieba. Przyodziany był w obłok, tęcza na głowie jego, oblicze jego było jako słońce, a nogi jego jako słupy ognia. [2] »I miał w ręce swojej księgę otwartą i postawiwszy prawą swą nogę na morzu, a lewą na ziemi [3] »zawołał głosem donośnym niby ryk lwa. A gdy zawołał, echem odpowiedziało mu siedem gromów. [4] »I gdy przemówiło siedem gromów, zamierzałem był pisać. Alem usłyszał głos z nieba, mówiący mi: Zachowaj w tajemnicy to, co mówiło siedem gromów, i nie pisz tego. [5] »A Anioł, któregom widział stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę ku niebiosom [6] »i poprzysiągł przez żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię, i to, co na niej jest, i morze, i to, co w nim jest — że czasu nie będzie więcej. [7] »Ale w dni, w które odezwie się Anioł siódmy poczynając trąbić, dokona się tajemnica Boża, jako zapowiedział sługom swoim Prorokom. [8] »I usłyszałem znowu głos z nieba mówiący do mnie: Idź i weźmij księgę otwartą z ręki Anioła stojącego na morzu i na ziemi. [9] »I poszedłem do Anioła mówiąc mu, aby mi dał księgę. I rzekł mi: Weźmij księgę i spożyj ją, a napełni gorzkością wnętrze twoje, ale w ustach twoich stanie się słodka jako miód. [10] »I wziąłem księgę z rąk Anioła i spożyłem ją, a stała się w ustach moich słodka jako miód. I gdym ją spożył, napełniło się gorzkością wnętrze moje. [11] »I powiedziano mi: Musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach, językach i królach. 
«  Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10 Apokalipsa Jana 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pismo Święte Nowego Testamentu,wstęp, nowy przekład z Wulgaty, komentarz przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - doktora świętej teologii; doktora nauk biblijnych. Księgarnia św. Wojciecha 1973. Poznań Warszawa Lublin. Wydanie 18. XLIII, 1024 s., [3] k. tabl.; il., mapy; 18 cm. Druk. RSW "Prasa - Książka - Ruch" Zakłady Graficzne w Bydgoszczy. Druk ukończono we wrześniu 1973 r. Ostatnie wydanie całego Nowego Testamentu. Tekst zamieszczony za zgodą Wydawnictwa Święty Wojciech [zgoda z dn. 2017.03.17]. Opracowanie tekstu: BibliePolskie.pl