Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 105
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(104:1) Spowiedajcie sie Gospodnu i wzywajcie jimię jego, przepowiedajcie miedzy pogany działa jego! [2] »(104:2) Śpiewajcie jemu i gędźcie jemu, powiedajcie wszystki dziwy jego! [3] »(104:3) Chwaleni bącie w imieniu świętem jego, wiesiel sie sierce szukających Gospodzina. [4] »(104:4) Szukajcie Gospodna i stwirdzicie sie, szukajcie obliczaja jego weżgi! [5] »(104:5) Pomnicie dziwy jego, jeż czynił jest, cuda ❬jego❭ i sądy ust jego! [6] »(104:6) Siemię Abrahamowo sługi jego, synowie Jakobowi wybrani jego. [7] »(104:7) On Gospodzin Bog nasz, we wszej ziemi sądy jego. [8] »(104:8) Pomniał jest na wieki obrząd swoj, słowa, jeż rozkazał w tysiąc pokoleniu, [9] »(104:9) csoż ułożył jest ku Abrahamowi i przysięgi swojej ku Isaakowi, [10] »(104:10) i ustawił jest ono Jakobowi w kaźń a Israhel w obrząd wiekuji [11] »(104:11) rzekąc: Tobie dam ziemię Kanaan powrozek dziedziny waszej. [12] »(104:12) Gdy są byli czysła krotkiego, maluczcy i bydlący jej[o], [13] »(104:13) i szli są z luda w lud i ze krolewstwa w lud drugi, [14] »(104:14) nie zostawił człowieka zawadzić jim i karał za nie krole. [15] »(104:15) Nie tykajcie pomazańcow mojich a w prorocech mojich nie zgłobcie sie. [16] »(104:16) I wezwał jest głod na ziemię a wszytkę twardość chleba starł. [17] »(104:17) Posłał przed nim❬i❭ męża, w sługę przedan jest Jozef. [18] »(104:18a) Uśmierzyli są w pęciech nogi jego, ❬żelazo przeszło duszę jego❭, [19] »(104:18b) aliż przyszło słowo jego, (104:19a) słowa boża zażgła ji. [20] »(104:19b) Posłał krol i rozwiązał ji, książę ludzskie i puścił ji. [21] »(104:20) Postawił jej panem domu swego i księdzem wszego bydła swego, [22] »(104:21) by nauczył książęta jego jako sam siebie a stare jego mądrości uczył. [23] »(104:22) I wszedł Israhel w Ejipt, a Jakub gościem był w ziemi Kam. [24] »(104:23) I rozmnożył lud swoj silno, i śćwirdził jej nad nieprzyjaciele jego. [25] »(104:24) Obrocił sierce jich, bychą nienaźrzeli ludu jego i leść czynili w sługi jego. [26] »(104:25) Posłał Mojżesza sługę swego, Aarona, jegoż wybrał jej. [27] »(104:26) Położył w nich słowa znamion swojich i cud swojich w ziemi Kam. [28] »(104:27) Posłał ćmy i zachmurzył, ❬i nie rozgorzył❭ rzeczy {albo słow} swych. [29] »(104:28) Obrocił wody jich w krew i pobił ryby jich. [30] »(104:29) Porodziła ziemia jich żaby w przebytkoch krolow jich. [31] »(104:30) Rzekł i przyszła jest mucha i płoszczyce we wszelkich krajoch jich. [32] »(104:31) Położył dżdże jich grad, ogień żgący w ziemi jich. [33] »(104:32) I pobił winnice jich i fikowe drzewo ❬jich, i starł drzewo❭ krajow jich. [34] »(104:33) Rzekł i przyszła kobyłka i chrąst, jemuż nie było czysła, [35] »(104:34) i pojadł wszytko siano w ziemi jich, i pojadł owoc wszytek w ziemi jich. [36] »(104:35) I pobił wszytko pirzwiczno w ziemi jich, pirzwiecznięta wszelkiej roboty jich. [37] »(104:36) I wywiodł je se śrzebrem i se złotem, i nie biesze w postacioch {albo w pokoleniu} jich niemocny. [38] »(104:37) Wiesielił sie jest Ejipt w prześpiewaniu jich, bo przypadł był strach jich nad nimi. [39] »(104:38) Rozciągnął jest obłok na zaszczycenie jich a ogień, aby świecił jim przez noc. [40] »(104:39) Prosili i przyszła ciecierza, i chleba niebiesskiego nasycił je. [41] »(104:40) Rozdarł opokę i popłynęły wody, poszły są po suszy rzeki, [42] »(104:41) bo pomniał słowo święte swoje, jeż jimiał jest ku Abramowi słudze swemu, [43] »(104:42) i wywiodł lud swoj w radości i wybrane swoje w wiesielu, [44] »(104:43) i dał jim krolewstwa poganow, i roboty ludskie osiedli są, [45] »(104:44) bychą strzegli prawot {albo sprawiedlnosti} jego i zakona jego wydobywali {albo zyskowali}. 
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl