Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 111
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(110:1) Chwalić cie będę, Gospodnie, we wszem siercu mojem, w radzie prawych i we zborze. [2] »(110:2) Wielika działa gospodnowa, wynaleziona we wszytki wole jego. [3] »(110:3) Chwała i wielikość działo jego a prawda jego przebywa na wiek wieka. [4] »(110:4a) Pamięć uczynił jest dziwow swojich litościwy i miłosierdny Gospodzin, [5] »(110:4b) karmią dał jest bojącym sie jego, (110:5a) pomnieć będzie na wieki obrząd[o] swoj. [6] »(110:5b) Moc {albo siłę} dział swojich [i]zjawi ludu swojemu, (110:6a) by dał jim dziedzinę pogan❬ow❭. [7] »(110:6b) I działa ręku jego prawda i sąd, (110:7a) wierne wszytki kaźni jego, [8] »(110:7b) poćwirdzone na wieki wiekom, uczynione w ❬p❭rawdzie i w prawocie. [9] »(110:8) Otkupienie posłał Gospodzin ludu swemu, wskazał jest na wieki obrząd swoj. (110:9a) Święte i groźne imię jego, [10] »(110:9b) początek mądrości bojaźń boża. (110:10) Rozum dobry ❬wszem❭ czyniącym ji, chwal❬e❭nie jego przebywa na wiek wieko❬m❭. 
«  Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111 Księga Psalmów 112  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl