Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 123
«  Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(122:1) K tobie podźwigł jeśm oczy moje, jenże przebywasz na niebie. [2] »(122:2) Owa jako oczy sług twojich w ręku pan❬o❭w jich, (122:3) jako oczy posełkiniej w ręku paniej swojej, tako oczy nasze ku Panu Bogu naszemu, aliż się smiłuje nad nami. [3] »(122:4) Smiłuj sie nad nami, Gospodnie, smiłuj sie nad nami, eże barzo napełnioni jesmy w❬z❭gardzenia, [4] »(122:5) bo wiele zapełniona jest dusza nasza przekorą opłwitym a gardzenie❬m❭ pysznym. 
«  Księga Psalmów 122 Księga Psalmów 123 Księga Psalmów 124  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl