Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 135
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(134:1) Chwalcie imię panowo, ch❬w❭alcie sługi Pana[wi], [2] »(134:2) jiż stoicie w domu panowem, w trzemiech domu Boga naszego! [3] »(134:3) Ch❬w❭alcie Pana, bo dobry jest Pan, gędzicie {albo śpiewa❬j❭cie} imieniu jego, bo słodkie jest! [4] »(134:4) Bo Jakob wybrał sobie Pan, Israhel w bydła sobie. [5] »(134:5) Bo jeśm ja poznał, iż wieliki jest Gospodzin a Bog nasz przed wszemi bogi. [6] »(134:6) Wszytko, cokoli chciał, uczynił Pan na niebie i na ziemi, w morzy i we wszech głębokościech. [7] »(134:7) Wywodzę obłoki od końca ziemie, błyskawice w deżdż uczynił, (134:8a) jenże wywodzi wiatry z skarbow swoich, [8] »(134:8b) jenże pobił jest pirzwierodzene Ejipta ot człowieka aż do skocięcia, [9] »(134:9) wypuścił znamiona i cuda w pośrzod ciebie, Ejipcie, w faraona i we wszytki sługi jego, [10] »(134:10) jenże pobił poganow wiele i pobił krole mocne, [11] »(134:11) Seon krola amorskiego i Og krola Bazan, i wszytka krolewstwa Kanaan, [12] »(134:12) i dał ziemię jich w dziedzictwo, w dziedzicstwo Izrahel ludu swemu. [13] »(134:13) Panie, imię twoje na wieki, Gospodnie, pamiętne twoje ot pokolenia w pokolenie[14] »(134:14) Bo będzie sędzić Pan lud swoj a w sługach swojich proszon będzie. [15] »(134:15) Bałwani poganow śrzebro a złoto, działa ręku ludzkich. [16] »(134:16) Usta imają, a nie będą mołwić, oczy imają, a nie będą widzieć, [17] »(134:17) uszy imają, a nie będą słyszeć, bowiem nie jest duch w uściech jich. [18] »(134:18) Podobni będą jim, jiż czynią je, i szwszytcy, jiż dbają w nie. [19] »(134:19) Dom Israhelow, błogosławcie Gospodzinu, dom Aaronow, błogosławcie Gospodzinowi, [20] »(134:20) dom Lewi, błog[ł]osławcie Panu, jiż sie boicie Pana, błogosławcie Panu! [21] »(134:21) Błogosławiony Pan z Syjon, jen bydli w Jeruzalem. 
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl