Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 137
«  Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(136:1) Na rzekach babilońskich, tamo siedzieli jesmy i płakali, gdy wspominali ❬jesmy❭ Syjon. [2] »(136:2) Na wirzbach w pośrzodku jej zawiesieli jesmy organy nasze. [3] »(136:3) Bo tamo pytali nas, jiż to jęćce wiodli nas, słowa pieśni, (136:4) a jiż to odwiedli nas: Pienie pojcie nam z pieśni Syjon! [4] »(136:5) Kako piać będziemy pienie panowo w ziemie cudzej? [5] »(136:6) Acz zapomnię[li] ciebie, Jeruzalem, zapomnieniu dana bądź prawica moja. [6] »(136:7) Przylni język moj krtaniu memu, acz nie spomienę ciebie, (136:8) acz nie położę cię, Jeruzalem, na począ❬t❭ku wiesiela mego. [7] »(136:9) Pamiętaj, Panie, syny Edom w dzień Jeruzalem, (136:10) jiż to mowią: Zjinaczycie, zjinaczycie aż do założenia w niej! [8] »(136:11) Dziewka babilońska nędzna! Błogosławiony, jenże opłaci tobie opłatę tw❬o❭ję, jąż opłacił❬a❭ jeś nam. [9] »(136:12) Błogosławiony, jen trzymać będzie i przyrazi malutkie swoje ku opoce. 
«  Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl