Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 139
«  Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(138:1a) Panie, skusił jeś mię i poznał jeś mię, [2] »(138:1b) ty poznał jeś siedzenie moje i wkrzeszenie moje. (138:2a) Urozumiał jeś myśli moje z daleka, [3] »(138:2b) drogę moję i powrozek moj wybadał jeś. (138:3a) I szwytki drogi moje spatrzył jeś, [4] »(138:3b) bo nie jest mołwy w języce mojem. (138:4a) Owa ty, Panie, poznał jeś wszytka, [5] »(138:4b) poślednia i stara, ty stworzył jeś mię i położył jeś na mię rękę twoję. [6] »(138:5) Dziwno się uczyniła nauka twoja ze mnie, potwir❬d❭zona jest, a nie mogę k niej. [7] »(138:6) Kamo pojdę ❬od ducha❭ twego? A kamo od oblicza twego uciekę? [8] »(138:7) Acz wstąpię na niebo, ty tamo jeś, acz wstąpię do piekła, tu ty jeś. [9] »(138:8) Acz wezmę pierze moje rano i przebywać będę w krajoch morza, [10] »(138:9) bo i tamo ręka twoja przewiedzie mię i trzymać mię będzie prawica twoja. [11] »(138:10) I rzekł jeśm: Snadź ćmy podepcą mię a noc poświecenie moje w rozkoszech mojich, [12] »(138:11) iże ćmy nie ocienieny będą ot ciebie a noc jako dzień oświecona będzie, jako ćmy jego, tako i światłość jego. [13] »(138:12) Bo ty objął {❬albo❭ osiadł} jeś pokrą❬t❭ki moje, przyjął jeś mię ot żywota macierze mojej. [14] »(138:13) Chwalić cię będę, bo groźnie wi❬e❭liczył jeś się; dziwna działa twoja, a dusza moja pozna barzo. [15] »(138:14) Nie jest sie utajiła usta moja ot ciebie, jeże uczynił jeś w tajnicy, ❬a osoba❭ moja w nizinach ziemie. [16] »(138:15) Niedostatek moj widziele jesta oczy twoi i na księgach twojich wszytcy pisani będą; dniow❬ie❭ stworzeni ❬będą❭, a nikt w nich. [17] »(138:16) Ale mnie barzo poczczeni są przyjaciele twoji, Boże, barzo poćwierdzono jest księżstwo jich. [18] »(138:17) Zliczę je i nad piasek rozmnożą sie, bo wstał jeśm i jeszcze jeśm z tobą. [19] »(138:18) Acz pobijesz, Boże, grzeszne, mężowie krwi otstępajcie ode mnie. [20] »(138:19) Bo mołwicie w myśli: Wezmą w prozności miasta swoja. [21] »(138:20) Aza nie jiż nienawidzieli są cię, Gospodnie, nienawidział jeśm ❬i na nieprzyjaciele twoje sechł jeśm❭? [22] »(138:21) Swirchowanym nienaźrzenim nienaźrał jeśm jich, nieprzyjaciele sczynili są ❬sie❭ mnie. [23] »(138:22) Skusi mię, Boże, i wiedz me sierce, spytaj mię i poznaj drogi moje [24] »(138:23) a widz, acz jest[li] droga lichoty we mnie, a wwiedź mię w drodze wiekujej. 
«  Księga Psalmów 138 Księga Psalmów 139 Księga Psalmów 140  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl