Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 28
«  Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(27:1) Ku tobie, Gospodnie, wołać będę, Boże moj, nie milczy ote mnie; by niegdy nie milczał ote mnie i przypodoban będę zstąpającym w otchłań. [2] »(27:2) Wysłuszaj, Gospodnie, głos mojej prośby, gdy proszę ku tobie, gdy podnaszaję ręce moje ku kościołu świętemu twemu. [3] »(27:3) By pospołu nie dał ❬mie❭ z grzesznymi a z czyniącymi lichotę nie zgubiaj mie, (27:4) jiż to mowią pokoj z bliźnim swojim, ale zła w siercoch jich. [4] »(27:5) Daj jim podług skutkow jich i podług lichoty nalezienia jich. (27:6) Podług skutkow ręku jich daj jim, wroć odpłacenie jich jim. [5] »(27:7) Bo nie urozumieli są skutkow bożych i we skutki ręku jich; rozproszysz je a nie usiedlisz jich. [6] »(27:8) Błogosławiony Gospodzin, bo wysłuszał jest głos prośby mojej. [7] »(27:9) Gospodzin pomocnik moj i odjimca moj a weń pwało jest sierce moje i pomożono mi. (27:10) I weskwtło jest ciało moje i z wolej mojej spowiadać sie będę jemu. [8] »(27:11) Gospodzin moc luda swego i odjimca zbawienia pomazańca swego. [9] »(27:12) Zbawion uczyń lud twoj, Gospodnie, i pożegnaj dziedzinie twojej, i oprawiaj je, i powyszy je aż na wieki. 
«  Księga Psalmów 27 Księga Psalmów 28 Księga Psalmów 29  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl