Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 31
«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(30:1) W cię, Gospodnie, pwał jeśm, nie będę posroman na wieki; w prawdzie twojej zbaw mie. [2] »(30:2) Nakłoń ku mnie ucho twe, pośpieszy, by mie odjął. (30:3) Bądź mi w Boga odjimającego i w miasto utoki, iżby mie zbawiona uczynił. [3] »(30:4) Bo moc moja i utoka moja jeś ty i prze imię twoje wywiedziesz mie i ukarmisz mie. [4] »(30:5) Wywiedziesz mie z sidła, jeż są mi skryli, bo ty jeś zaszczytca moj. [5] »(30:6) W ręce twoji, Gospodnie, polecam duch moj; zbawił jeś mie, Gospodnie Boże prawdy. [6] »(30:7) Nienaźrzał jeś chowające prozności na prozność, (30:8a) ale ja w Gospodna pwał ❬jeśm❭. [7] »(30:8b) Wiesielić i radow❬a❭ć sie będę w miłosierdziu twojem, (30:9) bo weźrzał jeś na śmiarę moję, zbawił jeś od potrzebizn duszę moję [8] »(30:10) ani jeś ścisnął mie w ręku nieprzyjaciela, postawił jeś na szyrokiem mieście nogi moje. [9] »(30:11) Smiłuj sie nade mną, Gospodnie, bo sie mącę, zamąciło sie jest w gniewie oko moje, dusza moja i brzuch moj. [10] »(30:12) Bo zszedł jest w boleniu żywot moj a lata moja w płaczoch. (30:13) Rozniemogła sie jest w ubożstwie cześć moja i kości moje zamąciły są sie. [11] »(30:14) Nade wszemi nieprzyjaciołmi mojimi uczynion jeśm przekora sąsiadom mojim barzo a bojaźń znanym mojim. (30:15a) Jiż są widzieli mie, na dwor są uciekli ote mnie, [12] »(30:15b) zapomnieniu dan jeśm jako umarły od sierca. (30:16a) Uczynił jeśm sie jako ssąd zgubieny, [13] »(30:16b) bo jeśm słyszał łajanie wiela przebywających w okrędze, (30:17) wtem gdy są sie seszli pospołu przeciwo mnie, wziąć duszę moję radzili są sie. [14] »(30:18a) Ale ja w cię pwał jeśm, Gospodnie, rzekł jeśm: Bog moj jeś ty, [15] »(30:18b) w ręku twoju szczęście moje. (30:19) Wytargń mie z ręku nieprzyjacielow mojich i ot tych, cso mie gonią. [16] »(30:20a) Oświeci oblicze twoje nad twojim sługą, zbawiona mie uczyń w miłosierdziu twojem, [17] »(30:20b) Gospodnie; nie będę osromocon, bo jeśm wezwał ❬cie❭. (30:21a) Zapłońcie sie niemiłościwi i wwiedzieni bądźcie we pkieł, [18] »(30:21b) niema bądźcie usta lściwa, (30:22) jiże mowią przeciwo prawemu lichotę w pyszności i nie-w-rządości. [19] »(30:23) Kako wielikie mnożstwo słodkości twojej, Gospodnie, jąż jeś skrył bojącym sie ciebie, (30:24) nagotował jeś tym, jiż pwają w cię, w obeźrzeniu synow ludzskich. [20] »(30:25) Skryjesz je we skryciu oblicza twego od zamącania ludzskiego, (30:26) zaszczycisz je w przebytce twojem od przeciwomowiących językow. [21] »(30:27) Błogosławiony Gospodzin, bo dziwno uczynił miłosierdzie swoje se mną w mieście murowanem. [22] »(30:28) Ale ja ❬rzekł jeśm❭ w wystąpieniu myśli mojej: Odrzucon jeśm od oblicza oczu twoju. (30:29) Tegodla wysłuszał jeś głos prośby mojej, gdy jeśm wołał k tobie. [23] »(30:30) Miłujcie Gospodna, wszytcy święci jego, bo prawdy szuka Gospodzin i odpłaci opłwicie czyniącym pych. [24] »(30:31) Mężnie czyńcie i pokrzepi sie sierce wasze, wszytcy, jiż pwacie w Gospodna. 
«  Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31 Księga Psalmów 32  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl