Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 38
«  Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(37:1) Gospodnie, w twojem rosierdziu nie karzy mie ani w gniewie twojem kaźni mie. [2] »(37:2) Bo strzały twoje wkłoty są w mię i stwierdził jeś nade mną rękę twoję. [3] »(37:3) Nie jest zbawienie w ciele mojem od oblicza gniewu twego, nie jest pokoj kościom mojim od oblicza grzechow mojich. [4] »(37:4) Bo lichoty moje weszły są na głowę moję a jako brzemię ciężkie uciążyły sie są nade mną. [5] »(37:5) Sprochniały są i skaziły sie są blizny moje od oblicza głupości mojej. [6] »(37:6) Nędznym jeśm sie uczynił i sklęczył jeśm sie aż do końca, wszystek dzień smęcien chodził jeśm, [7] »(37:7) bo lędźwie moje napełniły są sie nieczystot i nie zdrowia w mięsie mojem. [8] »(37:8) Udręczył jeśm sie i uśmierzył jeśm sie barzo, ryczał jeśm ode łkania sierca mego. [9] »(37:9) Gospodnie, przed tobą wszytko żądanie moje i stękanie moje przed tobą nie jest skryto. [10] »(37:10) Sierce moje zamąciło sie jest we mnie, została mie moc moja i świeca oczu moju, a ta[go] nie jest se mną. [11] »(37:11) Przyjaciele moji i bliźni moji przeciwo mnie przybliżyli są sie i stali są, [12] »(37:12) a jiż są podle mnie byli, obdal stali, i usile czynili, jiż szukali dusze mojej. (37:13) A jiż są szukali zła mnie, mołwili są prozności a lści wszego dnia są myślili. [13] »(37:14) Ale ja jako głuchy nie słyszał jeśm a jako niemy nie otwarzaję ust swych. [14] »(37:15) I uczynił jeśm sie jako człowiek niesłyszący i nieimający w swych uściech karań. [15] »(37:16) Bo w cię, Gospodnie, pwał jeśm; ty wysłuszasz mie, Gospodnie Boże moj. [16] »(37:17) Bo jeśm rzekł: Bychą niekiedy nadwiesielili ❬sie❭ mnie nieprzyjaciele moji, a gdy sie poruszą nogi moje, na mię wielikie rzeczy mołwili są. [17] »(37:18) Bo ja w biczu gotow jeśm a boleść moja w obeźrzeniu mojem weżdy. [18] »(37:19) Bo lichotę mą ja zwiastuję i myślić będę za moj grzech. [19] »(37:20) Nieprzyjacielowie wiem moji żywi są i stwierdzili sie są na mię, i rozmnożyli sie są, jiż nienaźrzeli mie źle. [20] »(37:21) Jiż to odpłacają złe za dobre, uwłoczyli są mnie, bo jeśm naśladował dobroty. [21] »(37:22) Nie ostawiaj mie, Gospodnie Boże moj, ani odstąpaj ode mnie. [22] »(37:23) Rozumiej ku pomocy mojej, Gospodnie Boże zbawienia mego. (37:24) Sława Oćcu i Synowi, i Świętemu Duchu. 
«  Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl