Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 64
«  Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(63:1) Wysłuszaj, Boże, modlitwę moję, gdy proszę, od bojaźni nieprzyjacielowy wyjmi duszę mą! [2] »(63:2) Zaszczycił jeś mie od sebrania złych, od mnożstwa strojących lichotę. [3] »(63:3a) Bo naostrzyli są jako miecz języki swoje, naciągnęli są łęczysko rzecz gorzką, [4] »(63:3b) bychą strzelali w tajemności niepokalanego. (63:4a) Nagle strzelać ji będą i nie będą sie bać. [5] »(63:4b) Śćwirdzili są sobie mołwę złą, (63:5) mołwili są, bychą pokryli sidła, rzekli są: Kto uźrzy je? [6] »(63:6) Badali są lichoty, seszli są badając badanim. (63:7a) Przystąpi człowiek ku siercu wysokiemu, [7] »(63:7b) i powyszon będzie Bog. (63:8a) Strzały malutkich uczyniły są sie plagi jich [8] »(63:8b) i rozniemogli są sie przeciwo jim językowie jich. (63:9a) Zamącili są sie wszystcy, jiż są widzieli je, [9] »(63:9b) i bał sie jest wszeliki człowiek. (63:10) I zjawili są działa boża i uczynki jego urozumieli są. [10] »(63:11) Wiesielić sie będzie prawy w Bodze i pwać będzie weń, i chwaleni będą wszystcy prawego sierca. 
«  Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl