Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 66
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(65:1a) Śpiewajcie Bogu, wszelika ziemia, [2] »(65:1b) psalm mowcie imieniu jego, daj❬cie❭ sławę chwale eius! [3] »(65:2) Mowcie Bogu: Kako groźna są działa twoja, Gospodnie! W wielikości czci twojej zełżą tobie nieprzyjaciele twoji. [4] »(65:3) Wszystka ziemia kłaniać sie będzie tobie i śpiewać będzie tobie, psalm mow imieniu twemu. [5] »(65:4) Chodzicie i widzcie działa boża, groźny w radzie nad synmi ludzskimi, [6] »(65:5) jenże obraca morze w suchość, po rzece poj pieszy, tamo wiesielić sie będziem w niem, [7] »(65:6) jenże panuje we czci swojej na wieki; oczy jego na pogany patrzą; jiż sie bucą, nie będą powyszeni sami w sobie. [8] »(65:7) Błogosławcie, poganowie, Boga naszego i słyszący czyńcie głos chwały jego, [9] »(65:8) jenże położył jest duszę moję ku żywotu i nie dał jest w poruszenie nog mojich. [10] »(65:9) Bo kusił jeś nas, Boże, ogniem jeś nas pokuszał, jako pokuszają śrzebro. [11] »(65:10a) Wwiodł jeś ❬nas❭ w sidło, położył jeś zamęty na chrzebcie naszem, [12] »(65:10b) położył jeś lud na głowach naszych. (65:11) Szli jesmy przez ogień i przez wodę i wwiodł jeś nas w ochłodzenie. [13] »(65:12a) Wnidę w dom twoj w pocztach, wrocę-ć obietnice moje, [14] »(65:12b) jeż są rozdzieliła usta moja (65:13) i mowiła są usta moja w zamętce mojem. [15] »(65:14) Poczty osłodczone dam tobie, z kadzidłem baranowym ofierować będę tobie woły z kozły. [16] »(65:15) Podzicie a słyszycie, a wypowiem, wszystcy, jiż sie boją Boga, kako wiele uczynił jest duszy mojej. [17] »(65:16) K niemu usty mojimi wołał jeśm i wiesielił jeśm sie pod językiem mojim. [18] »(65:17) Lichoty acz jeśm przyglądał w siercu mojem, nie wysłucha Gospodzin. [19] »(65:18) Przeto wysłuszał Bog i baczył jest głos prośby mojej. [20] »(65:19) Błogosławiony Bog, jenże nie oddalił modlitwy mojej i miłosierdzia swojego ode mnie. 
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl