Teksty » Psałterz floriański - transkrypcja IJP PAN » Księga Psalmów » Rozdział 67
«  Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(66:1) Bog smiłuj sie nad nami i błogosław nam, oświeci oblicze swe nad nami i smiłuj sie nad nami, [2] »(66:2) abychom poznali na ziemi drogę twoję, we wszech poganoch zbawienie twe. [3] »(66:3) Spowiadajcie sie tobie lud, Boże, spowiadajcie sie lud wszystek. [4] »(66:4) Wiesielcie sie i radujcie sie pogani, bo sądzisz lud w prawocie a pogany na ziemi sprawiasz. [5] »(66:5a) Spowiadajcie sie tobie lud, Boże, spowiadajcie sie tobie lud wszystek; [6] »(66:5b) ziemia dała owoc swoj. (66:6a) Błogosław nas Boże, Boże nasz, [7] »(66:6b) i bojcie sie jego wszytcy końcowie ziemie. 
«  Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Oprócz psałterza tekst zawiera również zbiór hymnów i kantyków (2 Mojż 15,1-19; 1 Sam 2,1-10; Iz 12,1-6; Iz 38,10-20; Hab 3,1-6). Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie Rkps BN 8002. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN. Moduł opracowany przez BibliePolskie.pl